הצרחה שחמט. ויקיפדיה:שער לילדים/שחמט

גם אם הצריח עצמו מאוים מותר לבצע הצרחה אין חובה להתרות שח ,ומצופה משחקנים בתחרויות למד כושר לשים לב שמלכם מאוים גם בלי התראת שח אבל אני ממליץ לרוב אלו שמשחקים שח שחקנים שאינם שחקנים שמשחקים בתחרויות לשחק עם הכללים שאומרים שח במקרה שמאיימים על המלך כדי להקטין את כמות המקרים שיש צורך להגיד ליריב שהוא ביצע מסע לא חוקי כי אפשר לקחת את מלכו במסע הבא
הפרש זז שתי משבצות קדימה ואחת ימינה או שמאלה לפעמים ההרחקה יכולה להתבצע גם באמצעות הקרבה ראו לעיל

רגלי לכל משתתף יש 8 רגלים.

22
צריח (שחמט)
ביכולתו לנוע לכל כיוון ישר או אלכסון משבצת אחת בכל כיוון למעט "" ראו בהמשך
ויקיפדיה:שער לילדים/שחמט
יש המציינים מהו הכלי המוכה במקום לרשום את ערוגת היעד
צריח (שחמט)
השינויים היו כדלקמן: הרגלים קיבלו אפשרות לדלג מעל משבצת אחת במסעם הראשון ו
הרגלי המכה נע באלכסון למשבצת הראשונה שהרגלי המוכה נע דרכה, והרגלי הזה מוסר מהלוח פט בשחמט מצב מיוחד זה נגרם אם תור אחד הצדדים לזוז כשאין מצב של שח איום על המלך ולא ניתן לבצע מסע חוקי רק המלך יכול לזוז אולם לכל משבצת שיזוז אזי ישנו כלי של היריב שמאיים עליה
כל שחקן מניע בתורו את אחד הכלים שברשותו כלי אחד בלבד, להוציא במקרה של , כאשר לכל כלי אופן תנועה הייחודי לו, כמפורט , וכך עד ל בשורה השנייה בכל צד שורות 2 ו-7 מניחים את הרגלים לכל רוחב השורה על כל שמונה המשבצות

הזזת כלי כך שיפתח קו התקפה לכלי העומד מאחריו אל מול המלך היריב נקראת " שח עקיף".

21
מלך (שחמט)
בסיום מסע על ידי השחקן עליו ללחוץ ביד שביצעה את המסע על כפתור שעון העצר שלו ובכך הוא עוצר את שעונו ובו בזמן מפעיל את שעון יריבו
שחמט/רישום מהלכים
רץ: הרץ יכול לנוע מספר בלתי מוגבל של משבצות באלכסונים
שחמט/כללי המשחק
פרש הינו הכלי היחידי שמדלג מעל כלים שלו וגם של היריב