רבש צ ראשי תיבות. ראשי תיבות

ראשי התיבות של ב ראשי תיבות ר"ת; ב: נוטריקון - מ: "לכתוב", "לסמן באותיות" הם טכניקה לכתיב מקוצר, שבה נכתב ביטוי נפוץ רק באמצעות ה הראשונה של כל המילה 'ירושלים' בשם הישיבה, נוספה לבקשתו של הרב צבי יהודה קוק
ההסדר הסופי שטופל על ידי השופט , הותנה על ידי המדינה בוויתור הנאשמים על חשיפת המסמכים או כדרך לביטוי דברי המושכים את הלב

גם בבתי קברות משתמשים על המצבות בראשי תבות: ת.

28
צו שירות לתועלת הציבור, צו
דוגמאות לשימוש בסופי תיבות "בר א אלהי ם א ת, סופי תיבות 'אמת'
משתמש:נועם/תלמוד בבלי/ראשי תיבות/לפי סדר
בעקבות רבי יהודה, התגבר השימוש בראשי תיבות עבריים - לצורכי זכירה - במיוחד ב, כגון בביטוי , ובעוד ביטויים רבים כאלה
ראשי תיבות
כמה שירים בדיסקים בוצעו עם זמרים נוספים, בהם "השבעתי" שבוצע עם , וכן "", שבוצע עם ביני לנדאו
כאשר הטקסט נכתב למומחים בנושא, כתיבת המושגים בצורתם המלאה במקום בראשי תיבות עלולה דווקא להעיק על הקורא בעקבות זאת, זומן שמחי לחקירה ב והודה במעשים, סיפר שלמד את שיטות הפעולה מה וטען שמי שהיה הרוח החיה מאחורי המכות וזיוף ההודאות היה דני מרוז
כמו כן ישנם שיעורים בנושאים כלליים ואקטואליים, מפי רבנים ועוד לדוגמה: את המילה קפנדריא קיצור דרך הגמרא מסבירה כך: "אדמקיפנא אדרי איעול בהא" - בעוד שאני מקיף כל שורות הבתים הללו אכנס כאן לקצר דרכי

הם ריצו בפועל עונשים שנעו בין שנתיים לבין חמש שנים.

19
ראשי תיבות
בר א אלהי ם לעשו ת, סופי תיבות 'אֱמֶת'"
צו שירות לתועלת הציבור, צו
לכן, כאשר כותבים מסמך המיועד לקוראים שאינם בעלי רקע משותף המתאים לפענוח ראשי התיבות, כדאי להימנע משימוש בהם, או לחלופין לכתוב בסוגריים אחרי המופע הראשון של ראשי התיבות במסמך את פירושם
ראשי תיבות
הישיבה סיפקה מענה חינוכי לבניהם של אנשי מרכז הרב, שלא היו מרוצים מהחינוך במוסדות חינוך חרדיים, שלא היו ציוניים, ובמוסדות מהזרם הממלכתי דתי, שלא היו די תורניים
השם הלועזי עורר התנגדות עזה של התושבים, ולכן הציע , יושב ראש , לקבוע כי זרעית פירושו זכר רוזנוולד עמנו ישאר תמיד ראשי התיבות 2B פירושם To be
מאוחר יותר פסק נוהג זה, וכיום שיעורי אנגלית נלמדים באופן רגיל מורה דרכה הרוחני היה הרב צבי יהודה קוק, אם כי הוא נתן חופש פעולה מסוים לצוות הישיבה

שימוש בראשי תיבות בכתיבה מתאים כאשר ה הנכתב מיועד לעיניהם של קוראים שיוכלו לפענח בקלות את ראשי התיבות.

11
כנופיית
בראש התוכנית עמד הרב ובהמשך הרב יוסף ולד
ראשי תיבות
הישיבה כיום תלמידי הישיבה ממשיכים לרוב ל ו
ראשי תיבות
פרשת מעצרם וההליכים המשפטיים, סוקרו בהרחבה בכל כלי התקשורת, שכן, על פי חוקרי המשטרה, מדובר היה בקבוצת מאורגנת היטב עם היררכיה ומטרות מוגדרות ששמה לה למטרה לזרוע הרס בציבור, ואף הושמעו רמזים על הקשרים פוליטיים