צאת הצום חיפה. תשעה באב: זמני הצום » חיפה והסביבה היפה » חדשות NWS

ומניקה פטורה מן התענית כל כד' חודש שלאחר הלידה הקם בבוקר ורוצה לשטוף פיו, יכול לשוטפו בפחות מרביעית מים ובלבד שלא יבלע , וביותר מרביעית מים — אין ראוי לעשות כן, ובמקום צער יש להתיר, ויזהר מאוד שלא יכנסו מים לגרונו שו"ע, משנ"ב , וכן הרגיל לצחצח שיניו במשחה ומברשת, רשאי במקום צורך, ובלבד שיכופף ראשו כדי שלא יבלע חזו"ע
עקרונות זמני היום עניין הזמנים בהלכה הוא מורכב ומסובך מאוד, ומעטים הרבנים המתמחים בנושא זה והבקיאים הן בשיטות ההלכתיות השונות והן בחישובים האסטרונומיים השונים, שעל פיהם נקבעים הזמנים השונים דיני התענית כל תענית שאוכלים בו בלילה, הלילה מותר באכילה ושתיה עד שיעלה עמוד השחר, ואם ישן וקם משנתו קודם עמוד השחר, אסור לו לאכול ולשתות

אמנם את ברכת "בורא מאורי האש" כן צריך לברך במוצאי שבת.

עקרונות זמני היום
לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
ביום זה אנחנו צמים ומתאבלים על חורבן ירושלים, משום שבשבעה עשר בתמוז הסתיים המצור על ירושלים, עם נפילתה של העיר בידי האויב
צום תשעה באב 2021
תשעה באב הוא יום צום לזכר חורבן בית המקדש הראשון והשני, החל בט' באב, בסופם של שלושת השבועות
נשים מעוברות מעוברות ומניקות פטורות מן הצום, ואסור להן להחמיר על עצמן שו"ע, חזו"ע צאת השבת זמן צאת השבת נקבע על פי זמן צאת הכוכבים הקטנים
הנתונים הטופוגרפיים של המקום הגבוה ביותר באזור כל הצומות חוץ מט' באב ויום כיפור מותרים ברחיצה שו"ע , ואין צריך להחמיר בזה אף לכתחילה חזו"ע , וי"א שבעל נפש יחמיר על עצמו, והשל"ה היה מחמיר גם בליל התענית משנ"ב , ובמים צוננים מותר שעה"צ

על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות.

2
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
צום שנדחה והגדיל הקטן באותו היום כגון י"ז בתמוז שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, ויום הבר מצוה הוא ביום ראשון , י"א שאינו חייב לצום, כיון שהצום הוא תשלומין לתענית שהיתה צריכה להיות בשבת — ואז הרי לא היה מחוייב
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
כוחות הצלה יוצבו במשך כל היום ברחבת הכותל המערבי להושיט יד ועזרה למי שיזדקק לכך
תשעה באב תשפ”א: זמני כניסת ויציאת הצום • ומה קורה בכותל?
בשאר המקומות הזמן המופיע הינו הנץ האסטרונומי
זמני ק"ש ותפילה למג"א לשיטת המג"א חישוב השעות הזמניות הוא מעה"ש עד צאה"כ, כאמור ישנה מחלוקת כיצד לחשב את זמן עלות השחר מאורע זה הוביל בסופו של דבר להחרבת בית המקדש, שלושה שבועות מאוחר יותר,
שאר מנהגי האבלות מתחילים רק משעת צאת שבת דיני האבלות בתשעה באב הינם חמורים יותר מיתר התעניות וכוללים חמישה עינויים ומנהגי אבלות נוספים בנוסף לאמירת קינות על החורבן וקריאת מגילת איכה

לעניין חישובי שעות זמניות באתר, אנו מחשבים את תחילת היום על פי הנץ האסטרונומי, דהיינו על פי קו האופק בגובה הים, ולא על פי הנץ הנראה.

21
עקרונות זמני היום
וכן הגרש"ז אוירבעך לא היתה נוחה דעתו ממי שמרגיל בניו כמה צומות לפני הבר מצוה בתענית שעות הליכות שלמה
צום תשעה באב 2021
וכן אם נראה למינקת שאם לא תשתה יתמעט או ישתנה החלב — אין צריכה להחמיר, ותשתה מיד הגר"נ קרליץ, הגרש"ז אוירבעך
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
אמנם אם האישה לא הולכת לבית הכנסת, כדאי שאבי המשפחה יברך בבית מאורי האש לפני היציאה לתפילה ויוציא את אשתו ידי חובה, כיוון שיש מחלוקת אם אישה יכולה לברך ברכה זו לעצמה