חייזרים מן העבר. Ancient Aliens (TV Series 2009– )

אנשים שדגלו ברעיון חדשני זה עונו ואף הועלו על המוקד עוד מסופר כי כבדו ידיו ואהרן וחור תמכו בו
על מנת לבדוק האם באמת הארון קדוש והוא גרם לצרותיהם החליטו הפלשתים לעשות בדיקה - הם הניחו את הארון על שתי פרות ושלחו אותן לדרכן דובר שם גם על החוליה החסרה בין קופי אדם ובני אדם על מנת להסביר את האבולוציה ונטען שרק התערבות החוצנים יכולה להסביר את הופעת הציוויליזציה האנושית

על פי סייגן, זו הוכחה כי בנסיבות מסוימות, קשר קצר עם תרבות זרה יתועד בצורת שחזור.

6
חייזרים מן העבר
מוסבר שם שקיום ציוויליזציה מתקדמת יותר עלול לערער את אימון הציבור ביסודות של הציוויליזציה שלנו
Ancient Aliens (TV Series 2009– )
תמיכה אמנותית אחרת לאסכולת האסטרונאוט הקדמון נראתה ב מ
News1
אתמול ראיתי עוד פרק מהסידרה
ב, הנביא חוזר על התיאור בשינוי אחד: פני ה מוחלפים בפני חסידי אסכולת האסטרונאוט הקדמון טוענים כי מבני אבן אלה לא היו ניתנים לבנייה עם היכולות והכלים הטכניים שהיו למקומיים ב ומוסיפים כי בנייתם של רבים מהמבנים המרשימים הללו לא ניתנת להעתקה גם ב
מעידן הדינוזאורים, דרך מצרים העתיקה, בני המאיה בדרום אמריקה ועד ימינו, הסדרה בוחנת קשרים אפשריים בין עדויות עדכניות על הימצאות עב"מים, למידע שנאסף ופוענח מחפצים וטקסטים עתיקים לדעתי, השידור מעניין וראוי לצפייה מה עוד ומופיעים בו מומחים יודעי דבר ולא "בורים חולי נפש אנטישמים", כמו שנוהג לומר חיים שלנו על כל מי שלא הולך בתלם

חלקי החללית ושרידי החייזרים נשמרים, כך טוענות הקונספירציות, במתקן מסווג בשם איזור-51 Area-51.

חייזרים קדומים
מבקריו טוענים כי פון דניקן סילף נתונים, רבות מטענותיו היו בלתי מבוססות, וכי אף אחת ממסקנותיו המרכזיות לא אומתה
חייזרים קדומים
דוגמה אחת כזו היא פרשנותו של פון דניקן למכסה הסרקופג על קברו של שליט מתקופת ה הקלאסית,
הבלוג של ערוץ ההיסטוריה: חייזרים מן העבר
חסידי אסכולת האסטרונאוט הקדמון טוענים כי של משה היה למעשה רובה לייזר שקיבל מהחייזרים ובגלל משקלו הרב, משה נזקק לעזרה על מנת להרימו לצורך ירי בעמלק