תחלואה בישראל. התחלואה בישראל נמצאת בירידה. אלו הם אתגרי הקורונה הבאים

עם התחלואה המוסיפה לדעוך לאחר שכ-5 לאחר חודשים ארוכים של תחלואה גבוהה, מגמות תחלואה של מאות בודדות של חולים ביום, אמורות להשיג למפקדת אלון - שנוסדה כדי לקטוע את שרשראות ההדבקה, שליטה טובה יותר בשטח ויכולות לפעול כדי לאפשר מצב של משק פתוח לרווחה, עם רמות תחלואה נמוכות
סיבות המוות המובילות בישראל, 2014 סיבות המוות המובילות בישראל הם השכיחים ביותר, מתוך מקרי ה שאירעו ב בשנים האחרונות בשנים — שיעור התמותה המתוקנן לגיל ירד ב-28%, לגברים ב-27% לגברים ולנשים ב-28%

אחוז הבדיקות החיוביות גם הוא מוסיף להיות נמוך, ועומד על 0.

תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים
ישנם שלושה יישובים קטנים כתומים בדרום הארץ, ועוד כ-10 צהובים, גם הם יישובים קטנים, מרביתם בחברה הערבית
סיבות המוות המובילות בישראל
סיבת המוות היסודית Underlying cause of death היא הסיבה שהביאה לשרשרת האירועים שגרמה למוות, או הנסיבות שהביאו לפציעה הקטלנית, ונבחרה מתוך סיבות המוות שרשם הרופא בהודעת הפטירה, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג המחלות הבינלאומי
סיבות המוות המובילות בישראל
המקרה הראשון, נוגע לאירוע חתונה שהתרחש ברהט לפני כשבועיים
אתמול, אובחנו פחות מ-200 בני אדם עם קורונה, כך שכעת עומד מספר החולים הפעילים בישראל על 5,232 בני אדם, מתוכם מאושפזים 327 חולים במצב קשה ברחבי הארץ בבית הוא הספיק להדביק את שני ילדיו הקטנים - בני 6 ו-8, שקיימו לא מעט מגעים בבתי הספר, כשלא חוו כל סימפטום
בדגימה בנתב"ג היא נמצא שלילי לקורונה, אך לאחר ארבעה ימים החל לחוש מעט מצונן, וניגש להיבדק עצמאית ונמצא חיובי הנתונים כוללים את הפטירות של תושבי ישראל, אך אינם כוללים פטירות ישראלים בחו"ל, ואינם כוללים נתוני

גורם במפקדת אלון, מציע לשנות בשלב זה גם את אופי ההתייחסות לקורונה.

19
תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים
הנתונים בפרסום על סיבות המוות המרובות מבוססים על כל האזכורים של הסיבות בהודעת הפטירה
תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים
שניהם לא הדביקו אף אחד, אך הכניסו כ-36 בני אדם לבידוד, לרבות מורים, ילדים ובני משפחה
סיבות המוות המובילות בישראל
גורמי התמותה של מקורם ברישום הודעות הפטירה על פי החוק ב