מילון יידיש עברית. Harkavy's Dictionary

ב-1790, בימי , הדפיס המו"ל אברהם שפירא את ה"צייטונג" ב שב הערים טשחויב ו נכתבות בחי"ת
כיום יידיש מדוברת במידה כלשהי, לפי הערכות, בפי יותר ממיליון איש תפוצתו ירדה דרמטית לאחר מלחמת העולם השנייה, ומשנות ה-80 רובו באנגלית ויש לו מוסף ביידיש

בשנת נמנו ב, בירת פולין, 11 עיתונים יומיים ביידיש בנוסף לשני יומונים יהודיים ב ושבועון ב , ותפוצתם הכוללת עמדה על 180 אלף עותקים ביום.

5
יידיש
בישראל יוצאים לאור העיתון "דאס אידישע ליכט"; בעיתון מופיע ביום שישי עמוד חדשות שבועי ביידיש בשם "המבשר די וואך"
יידיש
יצירה רבת-השפעה נוספת של הספרות העתיקה היא "", "ספר המעשיות" שנדפס ב ב- ואיגד סיפורי מוסר ואגדות
יידיש
כיום עדיין פועלת סצנה ספרותית ביידיש, גם אם היא פונה לקהלי קוראים מצומצמים
עם זאת, בתקופה הסובייטית, בברית המועצות, על מנת לנתק את הקשר של היהודים שם עם שאר היהודים נקבעו כללי כתיב שונים למילים העבריות והן נכתבו כתעתיק יידי על פי הגייתן האשכנזית וללא אותיות סופיות ב הפכה לשון אשכנז משפה מדוברת כמעט בלבד לשפה כתובה
נתפרסם ב לתקופה קצרה בין 1686 ל-1687 This reduction has also reduced the resolution

האוסף המוקדם ביותר של ספרות הוא קובץ היצירות מ-1382 שנשמר ב ומכיל גם את היצירה.

9
Harkavy's Dictionary
ב-1939 דיברו ביידיש כ-11 מיליון איש, כ-60% מיהודי העולם
Harkavy's Dictionary
דוגמה בולטת היא לשון הדיבור ב בארץ ישראל, שכללה מילים רבות שנשאלו מ כמו "" במקום "אפשרען" לתספורת הראשונה לבן זכר ועדיין משמשת ב וב
יידיש
ישנה גם ה שצצה ספונטנית בקרב הקהילות בארצות דוברות-ה
קמפבל ציין ב-2013 כי "בין מיליון לשני מיליון" תהיה הערכה סבירה Compendium of the World's Languages, Routledge, 2013 בשנות ה-60 וה-70 נרגע האקלים התרבותי וחדלה ההתנגדות האידאולוגית ליידיש, ונעשו אף מאמצים רשמיים לשמרה
בטרם הנסיגה הבריטית, ערך הפגנות אלימות נגד סרטים והופעות ביידיש Apparently, later editions of this dictionary are copyright around 1928

היידיש היא , וככזאת אין בה שהיו בעברית הקדומה ואשר עדיין נשתמרו אצל חלק מיוצאי ארצות ערב.

30
Harkavy's Dictionary
Harkavy's Dictionary Harkavy's Yiddish-English 6th edition , English-Yiddish 11th edition Dictionary 1910 This dictionary uses a somewhat Germanized orthography
Harkavy's Dictionary
כרזת תעמולה נגד החינוך המסורתי ב ובעד בתי-הספר הממשלתיים: משמאל "החדר מוביל לרוכלות, בית-המדרש ושנאת עמים
יידיש
הניב הנפוץ ביותר בקרב קהל הדוברים, אל מול שתיהן, היה הפולני