אזור מיתון תנועה. מיתון תנועה

ולפעמים המגבלה היא רק על חלק מהנתיבים לכן הורדה של 10 מייל בשעה, יכולה להוביל לירידה של 50% בשיעור הפציעות
הסדר נוסף הוא - רחוב משולב עם מגבלת מהירות של כ-10 קמ"ש שבו זכות הקדימה היא להולכי הרגל כאשר נהג נוסע במהירות של 25 מייל בשעה, יש לו שדה ראיה של 100 מעלות

השפעות נוספות של אזור מיתון התנועה הוא עידוד אנשים לוותר על נסיעה ברכב ולהשתמש יותר ב ובנסיעה ב.

מיתון תנועה
מיתון תנועה בשכונת מגורים על ידי יצירת עיקולים בכביש
מיתון תנועה
השפעות חברתיות וכלכליות הסיבות המקוריות למיתון תנועה היו כדי לשפר את וכדי להפחית את ה ואת מצד
מיתון תנועה
התושבים החלו להתלונן על רעש הילדים
השפעות על נהגים בניגוד לרושם הראשוני, מיתון תנועה אינו פוגע בנהגים באופן מהותי המחקר מצא כי הגדלת מהירות הנסיעה מובילה להגדלת כמות הנפגעים ביחס של חזקה
הדבר נעשה הן בערים והן בכבישים כפריים במטרה להגביל את מהירות הנסיעה לא מדובר רק על כבישים שכונתיים אלא גם על רחובות ראשיים יותר בעלי שני נתיבים לפחות

ברחובות נוספים בוצע ניסוי של "מהירות 30 בלילה" כדי לבדוק אם הפחתת המהירות בשעות הלילה מפחיתה את רמת הרעש.

21
מיתון תנועה
השפעות של מיתון תנועה השפעת איזורי מיתון תנועה יכולה להימדד בשני מישורים, האחד הוא בשיפור בטיחות הדרכים והשני הוא בשיפורים נוספים של איכות החיים כמו הפחתת , הרגשת בטחון יותר טובה, שיפור הערך הכלכלי של נכסים באיזור ועוד
מיתון תנועה
כמו כן מכיל האיזור עסקים שמעסיקים 7,000 עובדים
מיתון תנועה
במהירות של 40 קמ"ש 25 מייל לשעה יש לנהג מספיק זמן כדי לעצור באופן מוחלט לפני הפגיעה בהולך הרגל