מרחבים כיתתיים בית ספר אלון. אודות

We started with the puppet show " Little Red Riding Hood" We started with the puppet show " Little Red Riding Hood"
We also colored our unique ABC letters which will be displayd in Ait, Tinshemet and Shrakrak We played active games outdoor with the help of children from beit shahaf

We also colored our unique ABC letters which will be displayd in Ait, Tinshemet and Shrakrak.

20
יגאל אלון, גבעתיים
דבר המנהלת
The older classes enjoyed presentations by the students
בית ספר יסודי גילה
The older classes enjoyed presentations by the students
We played active games outdoor with the help of children from beit shahaf

.

אודות
אודות
חינוך על יסודי

.

29
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
הודעות לקהילה
דבר המנהלת