יז בתמוז צום. יז בתמוז

יש להשתדל לדאוג שהתוכן של הטיול יהיה חיובי, ולא מסוכן יהי רצון שבמהרה בימינו יבנה בית המקדש השלישי, וימי האבל האלו יהפכו לימי ששון ושמחה! הרב דב ליאור הסתמך על תשובת הרב משה פיינשטיין וכתב שאפשר להקל לערוך חתונה בליל י"ז בתמוז
כך, נזכה שייהפכו ימים אלו מימי אבל לימים טובים וחגים כמו שמתנבא הנביא זכריה: "צום הרביעי י"ז בתמוז וצום החמישי ט' באב וצום השביעי צום גדליה וצום העשירי עשרה בטבת יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים…" זכריה ח', י"ט מותר לו בדיעבד רק לשתות

חמישה אסונות משמעותיים ומרכזיים התרחשו בהיסטוריה היהודית בימי י"ז בתמוז: 1.

זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
בתשעה באב מותר רק למי שמצטער מאד
יז בתמוז
אבל לא נוהגים מנהגי אבלות נוספים כמו בתשעה באב, ולכן מותר לשבת על כסא רגיל, מותר להתרחץ ועוד
צום בתמוז
בצומות הקלים מותר למי שמצטער
אסור לו ליטול את התרופה שאלה: שלום כבוד הרב, הבנתי את הצומות והתעניות יש לקבל במנחה יום לפני הצום או התענית
ביום זה מתחילים , הנמשכים עד האם מותר לשטוף את הפה בצומות? יש המזהים אותו עם פוסטמיוס פקיד רומי בכיר במינהל נציבות סוריה במאה השנייה ואם כך הקשר הוא ככל הנראה ל

כיצד ינהג אדם שצריך ליטול תרופה במהלך הצום, ולא יכול לבולעה ללא מים? הפוסקים נחלקו האם נער שנעשה בר מצווה בתאריך י"ח תמוז חייב לצום כשצום י"ז בתמוז נדחה.

9
שבעה עשר בתמוז
ימשיך את הצום, אך לא יאמר 'עננו' בתפילת עמידה
יז בתמוז
אך אם בקנית הבגדים לקטנים נגרמת שמחה גדולה להורים, אין לקנות להם בגדים חדשים בימים אלה כף החיים תקנ"א סקע"ד
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
לפי התלמוד הירושלמי תענית ד', ה הכוונה כאן למנשה מלך יהודה, שמסופר עליו ששם פסל האשרה אשר עשה בבית המקדש מלכים ב' כ"ה, יז
אבל אם נקרא לעלות, עולה מפני כבוד התורה מי העמיד פסל במקדש שתי דעות? מכל הצומות חוץ מיוכ"פ ותשעה באב
שגם הם צמים, ועושים את הברית סמוך לשקיעה כך שאת סעודת המצווה עושים עם סיום הצום היהודים נזדעזעו מ ודרשו מיד מהמשגיח הרומי בקיסריה להעניש את הפורע, "כי מוכנים הם למסור את נפשם מלראות תורת-אבות מחוללת באופן כזה"

יצום יומיים מספק כמו ראש השנה.

15
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
תענית זו נקבעה כבר על ידי הנביאים ומטרתה לעורר בליבנו את תחושות האובדן והגעגועים על חורבנו של בית המקדש והגלות שנגזרה על עם ישראל מאז ועד היום
שבעה עשר בתמוז
הרמב"ם מסביר את עניינו של הצום: "יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר ויקרא כו,מ : 'והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם'
שבעה עשר בתמוז
לפני המרד הגדול, שרף המצביא הרומאי אפוסטמוס, ספר תורה — אקט שמהווה תקדים לכל השריפות הנוראיות של ספרי קודש יהודיים במשך הדורות