איטליה טורקיה. איטליה

ו הועברו לצרפתים תמורת הסכמתם למהלך הרעיונות שאפיינו את הרנסאנס מקורם ב של סוף , ובמיוחד בכתביהם של הסופרים ו וביצירותיו של האמן
המורדים הצטרפו לכוח ובתוך חודשיים כבשו את כל סיציליה לאחר המלחמה התפתחה הכלכלה במהירות ואיטליה הפכה למעצמה תעשייתית

בעקבות המלחמה עלתה ההערצה כלפי מוסוליני לשיא, ואיטליה פרשה מ בעקבות סנקציות שהוטלו עליה.

איטליה
התוכנית כוללת העלאת ה באחוז ל-21%, הקפאת משכורות במגזר הציבורי עד 2014, העלאת גיל הפרישה לנשים במגזר העסקי ל-65, בדומה לגיל הפרישה של גברים, חדשים על ה וה, אכיפה מוגברת של גביית המס ברחבי המדינה, הקלות מס לחברות המגייסות עובדים צעירים והפחתת הבעלות הממשלתית על שירותים מקומיים
איטליה
בשנת 2011 עמד הייבוא מאיטליה לישראל על כשלושה מיליארד דולר
איטליה
ב-13 בינואר 2012 הורידה סטנדרד אנד פורס את דירוג האשראי של איטליה בשתי דרגות לרמת BBB+
בצפון המדינה זוכה לתמיכה מפלגת , מפלגה ימנית בדלנית החותרת להקים מדינה עצמאית בשם בצפון מסוף ביקשו סוחרים רבים באיטליה שהתעשרו לצאת משעבוד האדונים הפיאודלים, ובמשך הזמן הצליחו לצבור כוח פוליטי ומדיני רב במספר ערים
בפברואר שלחה איטליה למעלה מ-2,000 חיילים ל במסגרת ב-8 בנובמבר 2011 הודיע ברלוסקוני כי יתפטר לאחר שתאושר בממשלתו תוכנית הצנע, שנכפתה על איטליה על ידי של מדינות

בעד הקיצוצים הצביעו 380 מתוך 630 חברי הפרלמנט.

24
איטליה
תחת שלטון ה הוכנס ה לאיטליה והיא נחלקה ל מורשתיות
איטליה
פחות מאחוז מן התושבים, בעיקר באזורים הסמוכים לגבולות, הם בני ילידיים, בהם , , ו
איטליה
לפי הגדרה כוללנית יותר של "Popolazione Ebraica Allargata" מגיע מספר היהודים ללמעלה מ-45,000