ברכה לטו באב. ברכה לגבר שלי

בכך מתבלט שוב הקשר בין עריכת חופות לבין ט"ו באב כפי שאמרו חז"ל בגמרא: "דריש ר' עקיבא, איש ואשה, זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן אין חובה לחרוז, אין חובה לשיר במבנה מסוים
שני החגים מייצגים יום של מחילה והתאחדות מחודשת של עם ישראל עם בוראו לדבריו מובן מדוע למרות שבטלה ואין שמחים היום על ישועות שהיו בזמן המקדש, בכל זאת ט"ו באב נשאר גם היום

הגמרא גם מביאה את דברי רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר מגל - מפרש ש"יום תבר מגל" הוא "יום שבר הקרדום" — המתייחס לחגיגת הפסקת כריתת העצים למערכה וכן מפרש בגמרא תענית.

28
ברכות לט”ו באב מאת סיגל מירון
חז"ל מציינים שבקבורתם גם היה נס: על אף הזמן הרב שעבר מאז מיתתם, גופותיהם לא הסריחו
ברכות לט”ו באב מאת סיגל מירון
זאת משום שצריך לספור זמן של שבועיים הדרושים לכך שהעץ ישריש באדמה, ועוד חודש מקליטתו כדי שייחשב לו שהתקיים בשנה החולפת בפני עצמו, וכך יוכלו למנות לו אותה כשנה
ברכות ואיחולים: ברכות לטו בשבט
אפשר להניח שט"ו באב היה חג של נטיעות, ולכן כשאמרו חז"ל "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב" אפשר שהתכוונו לבניית בתים חדשים בישראל חתונות , והן לחג של נטיעות חדשות
טו בשבט הוא חג של צמיחה, חיבור לטבע, לשורשים, לאדמה ולאדם את העצים למערכה היו מביאים אנשים שהתנדבו לעשות זאת
מאז שנת מתקיים ב מדי שנה לנשים, במחווה למסורת שהייתה נהוגה בימי קדם כמתואר בתנ"ך ובדברי חז"ל קחו מקחכם לשום שמים, בלבד שתעטרנו בזהובים

הכוונה היא שכאשר ישראל נמצאים כולם באחדות, ואין בהם מי שבדרגה גבוהה יותר מאחרים, או שנוטים לכיוון מסוים בניגוד לאחרים, או שחוסמים אחד את השני כמו צלע אחת שחוסמת את הצלע השניה , אזי במצב זה זהו יום טוב לישראל, משום שזהו רצון הבורא.

11
ברכות ואיחולים: ברכות לטו בשבט
כאשר שבו המרגלים, עשרה מהם פירשו את מראה עיניהם בארץ בצורה כל כך שלילית, עד שבני-ישראל התחרטו על שיצאו בכלל ממצרים, נבהלו, וחששו להיכנס לארץ
כי האדם עץ השדה 🌲 🌳
אם כך, טו באב הוא גם חג שבו חוגגים את האהבה
כי האדם עץ השדה 🌲 🌳
הבנות זכו אמנם בנחלת אביהן, אולם נאסר עליהן להינשא לאיש שאינו מבני שבטן, כדי שהנחלה לא תעבור לשבט אחר