פרשת אחרי מות קדושים. דעתון

ה מפטירים ב, , - ב הפטירו , , עד ,
כך גם עם ישראל ,עליו להיות גוי קדוש , אך לא להתנתק מן העולם ,אלא להשפיע על ידי אור במהלך החיים- רעיון זה נלקח מספר החסידות והפרשנות בָּא לִפְנֵי הִלֵּל — גִּיְּרוֹ

ויש מהאשכנזים ה"פרושים" בירושלים שקוראים את ההפטרה מעמוס לשתי הפרשות גם ל"אחרי מות" וגם ל"קדושים".

30
פרשת אחרי מות
פרשת אחרי מות
חשבו יחד ונסו למצוא איזה פסוק הוא הפסוק העיקרי של כל חומש
How to pronounce פרשת אחרי מות
ואמא שלי תקטוף לכל מי שרוצה תות! המצוות והמעשים הנובעים מקדושה כזו הנן בחלקן מצוות הקשורות להימנעות מפשעים — לא תגנוב
לאחר שחקרנו ודרשנו את המילים, נבדוק מה קורה כאשר מחברים אותן יחד — "ואהבת לרעך כמוך" על פי מסכת שבת לא כשאנחנו מבקשים "תסביר לי על רגל אחת", אנחנו מתכוונים להסבר קצר וממוקד שמתמצת את העיקר
רבינו בחיי מביא את דברי המדרש: עם ישראל מובדל מיתר העמים , בתנאי שאינו עוסק בעבודה זרה, אך אם אינו מתרחק מעבודת האלילים, אזי משתייך לנבוכדנצר ומרעיו איזה ילד זה שמסתכל בבוקר מה התחדש בעולם, שמחת חיים והתלהבות מביא לגן, איזה ילד מתוק, שרוצה לחלוק את התות עם כולם? במאמר זה אציע כמה פעילויות בנושא הציווי "ואהבת לרעך כמוך"

ואתה בן אדם התשפֹט התשפֹט.

8
דפי צביעה לילדים: אחרי מות
ענה לו המוכר: עשרה זהובים, ענה לו האיש: שוטה ,עוף שהוא אמיתי ומסוגל לעוף ולנדוד ממקום למקום- שוויו: עשר פרוטות בלבד ואתה מבקש על עוף דומם- עשרה זהובים? פתאום דביר מרגיש משהו עמוק בלב
פרשת קדושים
ומזה יבנה הקורא בנין אב לשאר דברי אגדות שאלו נשתיירו לנו שאר הספרים שנזכרו בכתבי הקדש היינו מוצאים בהם הרבה מאלה האגדות
פרשת קדושים
והטעם בטענה הזאת איננה כרוצה להראות כוחו בין משנאיו