מתי נגמר הצום. מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021

אך אם לא ימצא לאחר מכן, או שיהיה לו קשה להשיג אותו - אפשר לקנותו
ויש המקילים בגילוח לכבוד שבת ע"פ סי' תקנ"א באור הלכה ד"ה וכן לכבוד שבת בסעודות של מצוה שחלות בימים אלה, כגון ברית מילה ופדיון הבן — ניתן להתיר סימן תקנ"א פסקי תשובות הערה 95

בימים אלה יש להימנע משמיעת נגינה של שמחה בין מכלי נגינה ממש ובין ממערכות אלקטרוניות רדיו, דיסק, MP וכו' הוראות בע"פ של הרב ישראלי זצ"ל והרב אליהו זצ"ל.

מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
חוגי נגינה וריקוד שמטרתם אימון ותרגול מותרים עד ר"ח אב
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
אין איסור לרחוץ בים ובבריכה בימים אלה עד ר"ח אב במקום שיש מציל ואין בו סכנה, ויש שנוהגו להחמיר
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
מותר לשמוע תכניות רדיו וכדומה, שיש בהם קטעי ליווי או קישור של נגינה
ואם אפשר, ילבש אותו בשבת ואז יברך יש להשתדל לדאוג שהתוכן של הטיול יהיה חיובי, ולא מסוכן
מנהג יוצאי אשכנז, שאין מסתפרים ואין מתגלחים מי"ז בתמוז סי' תקנ"א רמ"א סע' ד' , כך נוהגים גם חלק מיוצאי ארצות ספרד כף החיים תקנ"א סק"פ שו"ע סי' תקנ"א יז' מ"ב סקמ"ה שעה"צ סקמ"ח, רכ"ג ג — ד מ"ב סקט"ו

מותר לצאת לטיולים בימים אלה, כשאין אפשרות לצאת לנופש בזמן אחר הוראת הרב ישראלי זצ"ל, והל' חגים למו"ר הרב אליהו זצ"ל ע' 198.

5
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
אין עורכים נישואין בימים אלה, אבל מותר להשתדך, שלא נכון לעכב את האירוע אם בני הזוג החליטו להתחתן סימן תקנ"א רמ"א סע' ב'
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
אם יש צורך, מותר לקנות בגדים לילדים קטנים מתחת לגיל חינוך , שאין מצוות חינוך לאבלות על החורבן
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
אך אם בקנית הבגדים לקטנים נגרמת שמחה גדולה להורים, אין לקנות להם בגדים חדשים בימים אלה כף החיים תקנ"א סקע"ד
יש להקפיד בימים אלה על כללי הבטיחות בנהיגה ובדרכים יותר מכל ימות השנה, וכן להקפיד יותר שלא לערוך פעילויות שיש בה סכנה כלשהי שו"ע תקנ"א סע' יח' בעלי שמחה: חתן בימי ז' ברכות, בעלי ברית ופדיון הבן, מותרים להסתפר ולהתגלח ע"פ סי' תקנ"א שערי תשובה סק"א
בגד חשוב שמברכים עליו 'שהחיינו' אין קונים החל מי"ז בתמוז אין לארגן מופעי שירה בימים אלה, אך יש להקל בהתוועדות של שירי קודש לעבודת ה'

.

7
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021