הדיל היומי. תקנון האתר

קניה שאושרה מהווה קניה של השובר סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת - תהיה נתונה לבית המשפט בקריות
במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

אתר "הדיל היומי" מופעל ע"י חברת "לינוי סחר ושיווק בע"מ" המתמחה בשיווק מגוון רחב של מוצרים.

תקנון האתר
אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך
תקנון האתר
חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר
בית
לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה
כל הפרטים והתכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה
אתר זה משמש פלטפורמה לסחר אלקטרוני להלן: ''האתר'' המופעל על ידי החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר

כמות השוברים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים, בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא.

תקנון האתר
אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה; 10
תקנון האתר
אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; 2
תקנון האתר