אליאנס מערכת שעות. החינוך היהודי בבולגריה

ב-, לאחר הפיכת בוטלו הבחירות בבולגריה לכל המוסדות הנבחרים הארציים והקהילתיים בוועידה הציונית ה-10 שנערכה ב- בסופיה, מתח מראשי התנועה הציונית, ביקורת נוקבת על אופן התנהלותו והישגיו של החינוך הקהילתי היהודי
יהודי , בירת האימפריה הבולגרית, הוגלו ממנה ובהמשך נודעו כ סוּרְג'וּן שעסקו בשיקומה של לאחר כיבושה על ידי התנועה הציונית מנגד ראתה בלימוד העברית ובעברית את לב פעילותם של בתי הספר הקהילתיים

במהלך ו הותקפו ראשי הכנסייה, ראש העיר של פלובדיב ופרנסיה בידי החיילים העות'מאנים, שאיבדו כל רסן.

יהדות פלובדיב
בסופיה קמה תנועת "התושבים" שהייתה מזוהה עם עשירי הקהילה והתושבים הוותיקים והתנגדה ל המסיבית של יהודים מערי השדה לסופיה
יהדות פלובדיב
בנוסף לנושאים חדשותיים הביא העיתון מידע על ספרות עברית ויהודית ברחבי תבל וכתבות אורח של כותבים מקהילות איסטנבול, סלוניקי, אדירנה ובלגרד
יהדות פלובדיב
ב- נישא ל, יהודיה מהעיר טרנובו
עוד נמצאו ב ו המעידים על היותו של האתר בית תפילה יהודי שלוחת בבולגריה פעלה לסייע לבתי הספר השונים באספקת חומרי לימוד וציוד
בתי ספר נוספים נפתחו בסופיה, וידין ופאזארג'יק במסגרת הטיהור סולקו מתפקידם מורים, גננות וחלק מראשי הקהילה

מהן ניתן למנות את המשפחות: אסא, רומנו ומיטרני.

החינוך היהודי בבולגריה
אליעזר כלב נחשב בבולגריה וב- נקרא על שמו רחוב בפלובדיב כאות הוקרה על פועלו כלב הוא סב סבו של ד"ר , שהיה של בולגריה בין ל-
יהדות פלובדיב
בראשית , לאחר הכרעת האימפריה הבולגרית בידי התמעט המידע הישיר על חיי הקהילה בבולגריה ובכלל זה על דרכי חינוכם
יהדות פלובדיב
ידוע על פעילותם של חכמים כגון בעל ה המספקים מקור שניוני לחינוך יהודי