הרשות השופטת. äøùåú äùåôèú

בשנת 1789 חוקק חוק בתי המשפט שהסדיר לראשונה את בתי המשפט בארצות הברית בית המשפט הדגיש את חומרת המעשים של החברה וקבע שפעלה שלא כחוק, וגזר על מנהל החברה עונש של עשרה חודשי מאסר
הוא הפוסק האחרון בשאלות של חוק, והמפרש הסופי של חוקת ארצות הברית במודל השוודי לשלטון המדינתי תפקיד לפקח על פעילות העיריות, אך אין לו סמכות לבטל את החלטותיהן

שאלה 3 — שאלת ידע פשוטה הסבירי שני כללים המבטיחים את אי התלות של הרשות השופטת.

הממשלה הפדרלית של ארצות הברית
א ציין והצג את סוג המשפט פלילי או אזרחי שהתנהל בבתי המשפט
נט המשפט
ביקורת שיפוטית - הגדרה ביקורת של בתי המשפט על רשויות השלטון האחרות, במסגרת יחסי האיזון והבקרה המתקיימים בהפרדת רשויות: ביקורת על חוקים שמחוקקת הכנסת הרשות המחוקקת וביקורת על החלטות של הממשלה הרשות המבצעת ומוסדות נוספים ששייכים לרשות המבצעת כמו משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד הבריאות ועוד
הפרדת הרשויות
כל זאת כדי למנוע השפעה של פוליטיקאים על בחירת השופטים, ובכך להבטיח את עצמאותם
חקירה פלילית נגד שופט יכולה להיפתח רק באישור היועץ המשפטי לממשלה ולא בהחלטת משטרה מטרת עיקרון זה היא למנוע התערבות השפעה ולחץ מצד התקשורת ורשויות השלטון על בית המשפט בנושאים הנידונים בבית המשפט וטרם נפסק בעניינם
בג"צ משמש ערכאה ראשונה ואחרונה בתיקים שבהם הוא מטפל דוגמה : סופרת אמריקנית תבעה את הסופרת הישראלית נעמי רגן, בטענה כי רגן "גנבה" מהספר שלה רעיונות וחלקי טקסט

הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.

äøùåú äùåôèú
בין ה-15 בדצמבר 1788 ל-10 בינואר 1789 התקיימו הבחירות הראשונות לנשיאות, לסנאט ולבית הנבחרים, והנבחרים בהן הושבעו ב-4 במרץ 1789
äøùåú äùåôèú
הסבירי כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע
הכללים להבטחת אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת
סמכויותיו הן בעיקרן בתחום הרשות המחוקקת, שכן הוא מכהן כנשיא הסנאט וכאמור הוא המכריע בהצבעות המסתיימות בתיקו