אתר בית ספר צאלון. צאלון

עליו ערוכים בציציות, צבעם ירוק עמוק, כהה מעט מזה של ה שעל אף דמיונם והיות שניהם עצים נשירים, מוצאם שונה , כמו כן עליו קטנים יותר וצפופים יותר מאלה של הסיגלון בעת ה מתכסה העץ בפרחים גדולים בצבע - ואכן, שמו בשפות אחדות הוא "עץ השלהבת"
העץ הנטוע נפוץ ב, ב ובאיי , ואף משמש כעץ העירוני הרשמי בעיר שב וב האגף מבצע בקרה וליווי מקצועי של פיתוח ושל יישום לקידום התכנית הארצית ברשויות, בוחן חלופות למודלים, מציע כלים ומתודולוגיות לפיתוח ייחודיות, גיבוש תכניות עבודה ותפוקות ועוד

את הצאלון הראשון בישראל נטעו ה במושבה.

בחירה מבוקרת בצאלון
במקומות חמים במיוחד הוא מתכסה בשִפְעת פרחים אדומים בין עליו
צאלון נאה
ב הוא נפוץ ב וב, ואינו צומח במדינות צפוניות יותר
בחירה מבוקרת בצאלון
תכנית אזורי בחירה מבוקרת, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11
התכנית כוללת עקרונות ותמריצים מטעם משרד החינוך להובלת המהלך באופן מערכתי ברשויות המקומיות למשך שלוש שנים עד הטמעת כל המרכיבים הצאלון בחורף ומלבלב באביב לפני הפריחה
העץ בעל נוף רחב וגובהו 5—12 מטרים השם ה ניתן לו בשל דמיונו ל ב, הנקראים ב גם בשם "צאלים"

העץ גדל רק במקומות חמימים.

3
מערכת איתור מוסדות חינוך
צילו הרחב מונע צמיחה אחרת בקרבת גזעו רחב ההיקף והחלק
בחירה מבוקרת בצאלון
עץ הבר המקורי במדגסקר נמצא ב
צאלון נאה
הצאלון נפוץ כעץ שדרות וגנים שה ב מתונה בהם, ולכן השימוש בו בישראל שכיח, כמו כן אופן צמיחת העלווה שלו הנפרשת הרחק מגזע העץ ופחות לגובה תורמת להצללת הסביבה אם נשוב להשוות לעץ שכיח בגינון המקומי, אז בניגוד לסיגלון , מרכיב חשוב בתכנון ועיצוב נופים
ואומנם היו חורפים דוגמת חורף בו מתו עצי צאלון רבים ב בשל הקור העז והשלג שכיסה רחבי הארץ התהליך מתבצע בשותפות מלאה עם מנהלי מחוזות, מפקחים, ראשי מחלקות חינוך, גזבר, מנהלים, הורים ובעלי תפקידים נוספים לפי החלטת הרשות
הצאלון אף נפוץ ב עד אזור חרף מאפייני מזג השמים ב זה ב הוא הכרז כ, עקב התפשטותו הבלתי מבוקרת בחורשות הבר

מטרת העל של תכנית זו הינה להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך מקומית, או מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך, ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר.

6
צאלון נאה
בעבר נקרא בישראל גם בשם פּוֹינְצִיָאנָה רֶגְיָה, המשוררת כתבה אודותיו שיר בשם "עץ השלהב"
מערכת איתור מוסדות חינוך
תכנית אזורי בחירה מבוקרת של משרד החינוך, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11
צאלון
הגורם המיישם את התכנית במשרד החינוך הינו אגף מו"פ, בתי"ס ניסויים ויוזמות