ביטוח לאומי תאונת עבודה. עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

בהגיעו לגיל בו זכאי אדם לקצבת זקנה יבקש ממנו המוסד לביטוח לאומי לבחור האם ברצונו לקבל קצבת זקנה ששיעורה בין 1,100 ל- 1,800 ש"ח או את הקצבה עקב התקף הלב כלומר, עובד אשר עבד טרם לתאונה 8 שעות וכעת מותר לו רפואית לעבוד רק 4, זכאי לקבלת מחצית מדמי התאונה אשר מגיעים לו בהינתן והוכר על ידי ביטוח לאומי כזכאי לכך בעקבות תאונת עבודה
התובע יכול להיבדק בנוכחות מלווה או עורך דין ובאפשרותו לבקש להיבדק רק על ידי הרופא ללא נוכחות חברי הוועדה קצבה חודשית זו יקבל האדם עד הגעתו לגיל המזכה אותו בקצבת זקנה עמד על 60 אצל אישה ו- 65 אצל גבר והועלה באחרונה, בהתאם למדרגות שונות, הקבועות בחוק

וכך, הוועדה תקבע את מסקנותיה על בסיס התביעה, המסמכים שצורפו לתביעה, הדיון בוועדה והבדיקה הרפואית.

5
אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה
דמי הפגיעה שיקבל אדם יהיו בשיעור 75% משכרו הממוצע לפני האירוע, כפול מספר החודשים או חלקי החודשים בהם נעדר
הגשת תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה (הליך)
בנוסף לכך, בנוגע לשאלה מי משלם בעד טיפול רפואי כתוצאה מתאונת עבודה, יש לציין כי הגורם אשר נותן מענה ופתרון עבור עובדים אשר נפצעו או ניזוקו במהלך ובעקבות משלח ידם הינו המוסד לביטוח לאומי
אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה
על העובדים להמציא למוסד לביטוח לאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבלו שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב
מאמר זה נועד להבהיר באופן ראשוני את סוגיית ההכרה ב"התקף" לב כבתאונת עבודה, להבהיר את ההליכים הכרוכים בתביעה להכרה באירוע כבתאונת עבודה, על המורכבות המיוחדת של סוגייה זו ולהבהיר את המושגים העיקריים ועיקרי זכויותיו של מי שאירוע אוטם שריר הלב שלו, המכונה בשפת העם התקף לב, הוכר כתאונת עבודה הזכויות שמקבלים חולי סוכרת הן: קצבת נכות כללית, זכויות בגין נכות רפואית ללא תניה בקצבת נכות או זכויות שונות לאלו שלא זכאים לקצבת נכות
ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי בסוגים שונים של מצבים, ובעיקר כאשר מגיעים למצב בריאותי מסוים או מצב כלכלי מסוים הזכויות שעשויות לצמוח למי שלקה בהתקף לב הן בשיעור עשרות אלפי ולעתים קרובות מאות אלפי ש"ח, עניין המצדיק טיפול זהיר ודקדקני בתביעת זכויות אלה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד.

14
עורך דין לתביעות ביטוח לאומי
עם זאת, חשוב לדעת שבכדי לקבל הטבות בגין מחלות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, נכות נפשית ועוד, יש לעבור הליכים מול המוסד לביטוח הלאומי ובין היתר מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי
עורך דין לתביעות ביטוח לאומי
כלומר, לעתים רבות עובדים אינם מודעים כלל לאשר מגיע להם ואשר נקבע בהתאם לחוק, כאשר עובדה זו מתבטאת במימוש חלקי אם בכלל של זכויותיהם, בעודם מפספסים פיצויי אשר יכול להאמיר לכדי עשרות אלפי שקלים
תביעת ביטוח לאומי עקב תאונת עבודה
זאת ועוד, כי אדם אשר חווה תאונת עבודה אשר לאורה נפגע בכושר עבודתו זכאי לקבלתם של דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי, בתוספת למימון ההוצאות הרפואיות