מענק חימום 2020. מענק חימום

שים לב, למענק לשנת 2016 היו זכאים רק מי שענו על תנאים אלה והתגוררו ביישוב המוגדר 'יישוב קר'
גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62 סכום המענק הוא 563 ש"ח החל ב- 01

ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

21
מענק חימום
החל משנת 2017, מענק החימום משולם לכל הזכאים ללא קשר ליישוב שבו הם מתגוררים
מענק חימום
מענק חימום

.

8
מענק חימום
מענק חימום
מענק חימום

.

מענק חימום
מענק חימום
מענק חימום