פרשת השבוע לילדים. פרשת השבוע

מה היית בוחר מהקטלוג הזה? שבע דנחמתא או שב דנחמתא, בארמית: שבע של נחמה הוא כינוי לשבע ההפטרות שמפטירים בנביא, לאחר קריאת התורה, בשבע השבתות שבין תשעה באב לראש השנה, העוסקות בנבואות נחמה ובחזון הגאולה, כפי שיהיה באחרית הימים על-פי עצה זו, פיתו בנות מואב את בני ישראל השוכנים לגבולם והסיתו אותם לדבוק באליליהם
משה רבינו מצווה את עם ישראל על שמירת וקיום התורה ומצוותיה מבלי להוסיף או לגרוע תקציר פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן ממשיכה את נאומו הראשון של משה רבנו

וראיתי לנכון לדבוק בהתנהגות שלו! לאמיתו של דבר, שתי המעלות שציין בלעם קיימות בכל דור ודור: תמיד יש נביאים, עיני העדה, המורים לנו את דברי ה'.

21
פרשת בלק לילדים
משה משנה קצת את ההצעה
» פרשת השבוע
גם הציווי להמשיך לנוע לעבר ארץ ישראל לאחר ארבעים שנה מתחיל במילים " רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפונה" ב' ג , ולאחריו מתוארים מפגשי בני ישראל עם עשו, מואב ועמון והתיאור נרחב הרבה יותר ממה שנאמר בפרשת חקת וממשיך משה ומתאר את מלחמותיהם בסיחון ובעוג ואת הכיבושים הנוספים של עבר הירדן המזרחי ומסתיימות בהנחייה ליהושוע נכתב כך בכתיב מלא רק פעמיים בתנ"ך , יורשו של משה שימשיך את מלחמות ישראל בארץ ישראל, לא לפחד ולדעת כי כמו שניצחו במלחמות אלו כך ינצח הוא במלחמותיו כי ה' הוא הנלחם להם
פרשי השבוע
ניתן לעשות שימוש למטרות פרטיות ולא מסחריות תוך קישור ומתן קרדיט לגדי איידלהייט
בלעם אומר: "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" — נבואה המבטאת את יחודו וסגולתו של העם; הוא מציין: "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" — ביטוי ליחס והאהבה המיוחדת של ה' לעם ישראל; עוד הוא מברך ומתנבא: "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"; וכן: "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל", ועוד ברכות רבות בנות צלפחד אכן עושות כך וכולן נישאות וכנראה זהו המקרה הראשון בתורה בו הכלה בוחרת את החתן
משנכשל בלעם בשליחותו, החליט לפצות את בלק בעצה טובה

הואיל ועם-ישראל יעמוד במדרגה גבוהה כל-כך, "שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו", עד לדרגת "והיו עיניך רואות את מוריך" - לכן הוא, בלעם, אינו יכול לקלל את ישראל.

פרשת בלק לילדים
האם נספר להם רק את הסיפורים המופיעים בפרשה? תקציר פרשת בלק מואב ומדיין מגייסים את בלעם כב, ב-כ בלק בן צפור, מלך מואב, עוקב בחרדה אחר מסע הכיבוש והניצחונות של עם ישראל בדרכו לארץ
פרשת השבוע לילדים פנחס
ממתי האח הקטן שלו מגיע להתייעץ איתו? בכל שבוע אנו בוחרים מידה טובה המופיעה בפרשה, מסבירים אותה ואת הקשרה בפרשה, ומצרפים סיפורי ילדים המאפשרים לנו להעביר לילדים את המסר בשפה שהם מבינים
» פרשת השבוע
דבר המתאים לדורנו דור עקבתא דמשיחא שבו הילדים חריפים ופקחים ומתעניינים ומבינים אף בצפונות התורה