יריב אופנהיימר. פעיל השמאל יריב אופנהיימר העלה תמונה של חזירי בר וכתב: צולם בבלפור

20 07:20 106 liran 24 20 17:38 9 Yair 23
20 20:02 87 Oasis 24 20 17:51 34 Oasis 24

20 17:48 30 Prodigy 23.

29
יריב אופנהיימר הרצאות מרתקות
20 23:06 101 elmatador 23
יריב אופנהיימר
20 07:26 109 Bones 24
פעיל השמאל יריב אופנהיימר העלה תמונה של חזירי בר וכתב: צולם בבלפור
20 17:33 2 intelligent 23
20 17:51 33 intelligent 23
20 11:04 120 UnderTaker 24 20 17:42 17 Bones 23

20 17:44 22 intelligent 23.

22
פעיל השמאל יריב אופנהיימר העלה תמונה של חזירי בר וכתב: צולם בבלפור
20 12:12 122 LO-DAALI 23
יריב אופנהיימר
20 17:53 39 ilanka 23
יריב אופנהיימר
20 18:03 54 pini33 23
20 17:38 10 isaac148 23 20 17:57 43 Bones 23
20 08:33 116 ilanpesia 24 20 17:35 7 BlackHawkIL 23

20 18:06 58 Golani73 23.

23
יריב אופנהיימר
20 19:13 79 BellRing 23
פעיל השמאל יריב אופנהיימר העלה תמונה של חזירי בר וכתב: צולם בבלפור
20 17:52 35 ilanka 23
פעיל השמאל יריב אופנהיימר העלה תמונה של חזירי בר וכתב: צולם בבלפור
20 07:16 105 yevi 24