מדד תל אביב 90. מדד תל אביב 90

המדד נותן תמונה משלימה לגבי מצב החברות מהדרג השני בכלכלה הישראלית מדד תל אביב 90 החליף את מדד תל אביב 75 בפברואר , במסגרת "" שיזמה הבורסה לניירות ערך
בינואר 2016 פרסמה הבורסה את התוכנית המפורטת לרפורמה להערות הציבור, ובאוגוסט 2016 הודיעה רשמית על יישום הרפורמה החל מ-9 בפברואר 2017 ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15 שניות

ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15.

מדד תל אביב 90
במסגרת המעבר ממדד תל אביב 75 למדד ת"א 90, השתנה אופן חישוב תקרת משקל של כל מניה במדד, כך שלאחר השינוי מגבלת המשקל תהיה 2%
מדד תל אביב 90
המדד התפרסם לראשונה על ידי הבורסה לניירות ערך ב- בשווי של 299
מדד תל אביב 90
חיבור קבוצת החברות במדד זה, עם החברות הנמצאות במדד תל אביב 35 נותן את קבוצת החברות הנמצאות ב
משקלן היחסי של המניות במדד מתעדכן מדי יום על פי שווי השוק שלהן בטרם פתיחת יום המסחר באוגוסט 2015 הודיעה הבורסה בתל אביב שהיא בוחנת אפשרות לרפורמה במדדים, במסגרתה יהפוך מדד ת"א 75 למדד ת"א 90
כך למשל, במשבר של שנת , ירד מדד זה ב-70%, לעומת ירידה של 50% שירד ת"א 25 כך יכול מדד זה לתת תמונה אמיתית יותר לגבי המגמות התוך יומיות

מדד תל אביב 90 נחשב למדד ספקולטיבי יותר ממדדי תל אביב 35 ותל אביב 125.

13
מדד תל אביב 90
מאז חזר המדד והתאושש באופן עקבי אך עדיין, נכון לסוף נמצא במרחק של 18% משיאו
מדד תל אביב 90
הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ב- וב-, לפי נוסחה מוגדרת של שווי שוק ממוצע למניות ב- וב-, בהתאמה
מדד תל אביב 90
מסיבה זו, המדד נחשב לפחות פופולרי להשקעה בקרב הציבור