חילוק שברים. שברים

שלוש הגושים נמכרים ל 100 לקוחות בחלקים שווים איזה חלק מהתל אביביים הולך לפחות פעם בשבוע לים? כאשר מחלקים זה נקרא צמצום שברים
בהמשך ערך זה נתמקד במשמעות הבסיסית, שהוצגה בתחילת הערך הנקודה המפרידה בין שני חלקיו של שבר הרשום בצורה כזו קרויה

בסוג זה של בעיות עלינו להכפיל את החלק בשלם.

12
שברים
כיצד מוצאים מכנה משותף למדנו בסעיף הקודם על השוואת שברים
שבר (מתמטיקה)
בשבר המדומה ערכו המוחלט של המונה גדול או שווה לערכו המוחלט של המכנה
שבר (מתמטיקה)
על-כן, הספרה הראשונה מימין לנקודה מציינת כמות עשיריות, הספרה משמאל לה את כמות המאיות וכך הלאה
שיעור 4: חיבור וחיסור שברים נושא זה חשוב מאוד והוא דורש הבנה ותרגול — בעיקר בתרגילים הדורשים מכנה משותף המכנה המשותף המיידי הוא מכפלת שני המכנים
כאשר מכפילים זה נקרא הרחבת שברים על מנת לצמצם או להרחיב שברים יש לחלק או להכפיל את המונה והמכנה באותו מספר

שברים עשרוניים למעלה בדף יש קישורים לשיעורים מפורטים בכול נושא הקשור לשברים.

21
שבר (מתמטיקה)
ב השיטה זהה, כשפעולת החיבור מוחלפת בפעולת החיסור
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
שיעור 5: כפל וחילוק שברים בשברים פשוטים ביצוע פעולות הכפל והחילוק קל יותר מביצוע פעולות החיבור והחיסור
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
ייצוג מספרים בשיטה זו, שבה נקודה מפרידה בין החלק השלם לחלק השבר של המספר, אפשרי בכל , ולאו דווקא בבסיס עשרוני
משמאל לה נרשם חלקו השלם של המספר, ומימין לה נרשם חלק השבר של המספר הכפלה של המונה והמכנה של שבר נתון במספר שלם שונה מ- אינה משנה את ערכו
המשך הפתרון הוא כמו שלמדנו ב"שברים עם אותו מכנה" התפוזים יחולקו בין 8 קונים באופן שווה

הדרכים הנוספות ותרגילים נמצאים בקישור.

6
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
כל שבר עם מונה ומכנה שלמים אפשר לצמצם, באמצעות חלוקת המונה והמכנה בגורם המשותף שלהם
כפל וחילוק שברים פשוטים
בסינית השם הוא "שבר מזויף"
כפל וחילוק שברים פשוטים
בית קפה מוכר 20 משקאות כאלו בשעה