אוניברסיטה בן גוריון. נשיא אוניברסיטה

בשנת 1934 הוקם סנאט לאוניברסיטה , ובשנת 1935 הועברו רוב סמכויותיו לסנאט, ל ול של הפקולטות השונות, ותוארו הומר ל"נשיא" מעל שני אלה נמצא הנשיא
סביב תפקיד כפול זה נוצרה מחלוקת, כאשר ותיקי האוניברסיטה דרשו את המשך הצמדת התפקידים, בעוד הצעירים דרשו את הפרדת התפקידים במדינות אחרות, כמו , ו נשיא האוניברסיטה הוא הדמות הבכירה ביותר בהיררכיה של האוניברסיטה

לעומת זאת, המתנגדים לדרישה שהנשיא יהיה איש אקדמיה גורסים שתפקיד הנשיא הוא קודם כל תפקיד ניהולי ותפקיד של גיוס משאבים ויש לבחור לתפקיד את האדם המתאים ביותר לביצועו.

7
נשיא אוניברסיטה
מחליפו בתפקיד, , התפטר מתפקידו לאחר שלא הצליח לרכז בידיו סמכויות ניהוליות רבות יותר
נשיא אוניברסיטה
בשנות ה-50 החזיק בו זמנית בתפקידי ה והנשיא של האוניברסיטה העברית
נשיא אוניברסיטה
בישראל, רוב נשיאי האוניברסיטאות הם אנשי אקדמיה, אולם היו נשיאים שלא היו אנשי אקדמיה, כמו שהיה נשיא בשנים 1962—1968, ו שהיו נשיאי , , , , ו שכיהנו כנשיאי ו ו שכיהנו כנשיאי
היקף סמכויותיו של נשיא האוניברסיטה נמצא לעיתים במחלוקת בין המעוניין בסמכויות גדולות לנשיא שיאפשרו גמישות ניהולית, לבין סגל האוניברסיטה הדורש הבאת החלטות לאישורו של הסנאט תומכי היות הנשיא איש אקדמיה גורסים שתפקיד הנשיא הוא תפקיד ייצוגי ועל האוניברסיטה להיות מיוצגת על ידי אקדמאי מובהק
נשיא אוניברסיטה או נגיד אוניברסיטה הוא הניצב בראש בחלק מהמדינות, במיוחד מדינות , נשיא האוניברסיטה מכונה גם סגן הצ'נסלור, ומעליו ניצבת דמות ייצוגית לגמרי - הצ'נסלור

בראשית ימיה של האוניברסיטה העברית החזיק , שכונה אז קנצלר האוניברסיטה, בסמכויות ניהוליות רחבות.

5
נשיא אוניברסיטה
ב הנשיא חבר מתוקף תפקידו בסנאט האוניברסיטה ובוועדה המתמדת שלה, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה
נשיא אוניברסיטה
נשיא אוניברסיטה
ב מתקיימות שתי ארגוניות: החלק האקדמי, שבראשו עומד , והחלק המנהלי, שבראשו עומד
קיימת מחלוקת ציבורית האם על נשיא אוניברסיטה להיות איש במדינות אחרות, כמו , ישנן אוניברסיטאות בהן תפקיד הנשיא מכונה צ'נסלור

.

1
נשיא אוניברסיטה
נשיא אוניברסיטה
נשיא אוניברסיטה