ספר יונה סיכום. פרקים א', ב' , ג' , ד' ספר יונה

השווינו את דברי רשר"ה עם פירושו המקיף של בנו הבכור, רבי מנדל הירש זצ"ל, לספר יונה, הן למהדורה המקורית בשפה הגרמנית והן לתרגום העברי הנביא יונה הבורח ממילוי שליחותו מייצג את התפיסה המבוטאת מפורשות בספר דברים, כי מבחנה היחיד של נבואת אמת הוא בהתגשמותה: "וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה'
אבל עתה כאשר גילה סוד ה' להם, וידעו שהוא קונה הכל, בים וביבשה, ושלטונו בכל הארצות, ואשר בכל הארץ אין כמוהו, אז יראו יראה גדולה, וידעו שאי אפשר לברוח מלפניו, ולכן אמרו ליונה מה עשית: כי הגיד להם אלוהים יסלח להם, וּמי יֵיחָשב אז לִנְביא שֶקֶר? יותר מזה: אין בספר יונה שום דבר על יהודים, לא על ישראל ולא על ישראל ולא על ירושלים ולא על ציון ולא על גאולת ישראל, אין בו שום דבר מכל הדברים הגדולים שאנחנו רגילים למצוא בתוך ספרי הנבואה

היצירה העברית והנבואה הגדולה — גדולתה בכך שהיא עלתה על מנת לשחרר את האדם מעבותות האסון הרובץ עליו, שאין לאן לפנות.

28
סיכום וחזרה לתלמיד
הוא מכונה גם "אדון הדג" ذو النون, ד'ו א-נון
יונה פרק ד
ספר יונה
ויש אומרים באחרונה ירד פרעה וטבע
וכבר העיר על כך ראב"ע בתחילת פירושו: "יש לתמוה, איך יעלה על לב חכם שידע השם ומעשיו שיחשוב לברוח מפניו, והוא בידו והכל מלא כבודו, ואיך יתנבא מורה פי השם והוא כתוב כי הוא הנביא המלחים מבינים כי יש כח עליון השולט על הסערה בים
בפעם השנייה, נשלח להחריב את ירושלים ושם ברד"ק תצלנה שתי אזניו: שרשו צלל, מבנין נפעל מפעלי הכפל, מענין לקול צללו שפתי, והוא ענין תנודת הרעשה טנדימנ"ט בלעז

מכיוון שתושבי ירושלים חזרו בתשובה, ה' ריחם על העיר ולא החריבה.

4
יונה בן אמיתי
אם כן, נבקש מהם לכתוב אותו אצלם מחברת
יונה פרק ד
סיבה נוספת מצויה בפירוש ה לספר , ולפיה ידע יונה שבעתיד יבוא מלך ו את ישראל מארצם, ולכן לא רצה שיחוס עליהם ה'
פירוש ספר יונה
ך, כמו בסיפור סדום ועמורה, הרי שנרמז פה, כי חטאי נינוה היו כבדים בדומה לחטאים של אנשי סדום ועמורה, והעונש שהיה צפוי להם, היה קשה מאוד- חורבן מוחלט, כפי שהפך ה' את סדום ועמורה
בפעם זו יונה ממלא את השליחות שמצווה עליו ה', הוא מבשר לתושבי נינוה שה' יפיל אסון כבד על העיר אם תושביה לא יחזרו בתשובה "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" פס' 4 החומר במאגר זה הינו לשם שימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד
זוהי סטירה שכתב אדם שחי כבר בתקופת המעבר בין הרואה לבין הנביא היונה שימשה כחיה אשר מעלים לקורבן גם בתרבויות במזרח הקדום, כמו ה ל

.

18
ספר יונה
ועי' באריכות בספר השרשים הנ"ל שם בהע' 4, שהרד"ק חולק על דעת ראב"ע בזה
ספר יונה
לגבי מילת נרדם, היא כמובן גזורה מהשורש 'רדם', ניתן לראות כאן שימוש בצלילים דומים אליטרציה
ספר יונה
בפסוק 5 יונה טוען שלמרות ש"גורש" מדרך ה' המשיך להאמין בה ולרצות בה וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ:,פס' 5