ภาพรวมตลาดกองทุน

Highlight

สำหรับคนออมเงินที่ต้องการลงทุน แต่อาจไม่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วยตนเอง การลงทุนผ่านกองทุนรวมน่าจะตอบโจทย์ ซึ่งในปี 2021 นี้ ก็ยังมีกองทุนออกใหม่อยู่มากกว่า 200 กองทุน และส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น ทั้งในประเทศ และหุ้นต่างประเทศ ซึ่งทางมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านกองทุน มีตัวเลขที่น่าสนใจนำมาเสนอ และ ทันข่าวToday ก็หยิบเอาประเด็นน่าสนใจมาฝาก

กองทุนใหม่ 245 กอง เป็นกองทุนหุ้น 169 กอง

กองทุนเปิดใหม่ในช่วงเกือบ 8 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 245 กองทุน (ไม่รวม term fund) เป็นกองทุนตราสารทุนมากที่สุดด้วยจำนวน 169 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) ในขณะที่กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ มีกองทุนเปิดใหม่ 13 กองทุน หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว กองทุนทริกเกอร์ยังมีกองทุนทยอยเปิดใหม่ทุกเดือนในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 32 กองทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เช่น จีนหรือทั่วโลก และมีกองทุนที่เข้าเงื่อนไขปิดกองทุนแล้วเพียง 5 กองทุน รวมมูลค่าการลงทุนที่เหลืออยู่ 3.1 หมื่นล้านบาท


กองทุนหุ้นโลก Global Equity เปิดใหม่รวม 37 กองทุน

กลุ่ม Global Equity มีจำนวนกองทุนเปิดใหม่มากที่สุดจากเทรนด์การลงทุนต่างประเทศที่เติบโตมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีกองทุนบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO) เป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจสูงสุดสำหรับกลุ่มนี้จากที่มีเม็ดเงินจากผู้ลงทุนระดับ 3 พันล้านบาทในช่วงเปิดขาย กองทุนนี้เป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปที่ Wellington Global Innovation เป็นกองทุนที่เปิดมาเป็นเวลาราว 4 ปี มีการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่หรือได้ประโยชน์จากนวัตกรรมทั่วโลกเช่นด้านการเงิน สุขภาพ ซึ่งหุ้นหลายตัวก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่น Amazon.com, Alphabet, Facebook หรือ Visa เป็นต้น โดยนับตั้งแต่ต้นปีกองทุน Wellington มีผลตอบแทนสะสม 11.9% และมีมอร์นิ่งสตาร์เรตติ้งระดับ 5 ดาว นอกจากนี้บลจ.บัวหลวงยังมีกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ที่เปิดใหม่ในปีนี้ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่ระดับเกือบ 3 พันล้านบาท

กองทุน TGENOME มูลค่า IPO สูงสุด 9 พันล้านบาท

กองทุน ทิสโก้ Genomic Revolution เป็นกองทุนเปิดใหม่ปีนี้ที่ผู้ลงทุนให้การตอบรับสูงสุดด้วยมูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท เน้นลงทุนกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจการดูแลสุขภาพที่เป็นรูปแบบใหม่ ต่างจากรูปแบบเดิมที่อาจเน้นในกลุ่มผู้ผลิตยาหรือเวชภัณฑ์ ประกันสุขภาพ โดยเป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปที่ ARK Genomic Revolution ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 180% ในรอบปีที่แล้ว หรือสูงสุดของกองทุน ARK ETF 5 กองทุนที่มีขายในประเทศไทย แต่ในปีนี้อาจเป็นปีที่ค่อยดีนัก โดยผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -11.5% หรือต่ำสุดใน 5 กองทุน สะท้อนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ

กองทุน ttb smart port 2 nuturer ยอด IPO สูงสุดในกลุ่มกองทุนผสม

ด้านประเภทกองทุนผสมมีกองทุนเปิดใหม่รวม 18 กองทุน กองทุน ttb smart port 2 nuturer เป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจสูงด้วยมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาทในช่วง IPO โดยกองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุน ttb smart port ที่มีทั้งหมด 5 กองทุน โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่เป็นไปตามพอร์ตการลงทุน 1 ถึง 5 โดยเสี่ยงต่ำสุดคือ ttb smart port 1 preserver จะอยู่ในประเภทตราสารหนี้ และ ttb smart port 5 go-getter จะเป็นกองทุนตราสารทุน ซึ่ง ttb smart port นี้ ปรับรูปแบบมาจาก TMB smart port ที่เดิมมียอดการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง แต่ ttb smart port ใหม่นี้มีปรับให้เริ่มต้นลงทุนที่ 1 บาท  

ที่มา : Morningstar Research Thailand

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out