מסרק כינים. כינים

כינת הגוף — BODY LICE נפוצה בעיקר באנשים עם הגיינה נמוכה, שאינם מתקלחים או אינם מחליפים בגדים לעיתים תכופות Effective treatment of head louse with pediculicides
חוזק קרני הראם כבר נזכר במקרא עי' דברים לג, יז , ור' אברהם אבן עזרא, שחסידי אשכנז הכירו את חיבוריו, כותב בפירושו לתהלים כב, כב: "וטעם 'ומקרני ראמים', שהם חזקים מכל הקרנות לכן אנחנו ממליצים להשקיע פרק זמן סביר בכל יום או יומיים כדי למנוע סבל מיותר לילד, ומנגד לא לוותר על לעשות זאת במשך 14 ימים רצופים

לרוב, הם מאשימים את הילד וגורמים לו או לה להרגיש אחראים להדבקה תמונה 5.

14
מסרק סמיך חשמלי
תכשיר זה משווק גם כתכשיר משולב עם Dimeticone, בשם RidLice
אביזרים לשיער ‏מסרק כינים
מספר גדול של ניסיונות קליניים שנערכו עם מוצרים המבוססים על Dimethicone הראו שרובם יעילים מאוד ולא גורמים לתופעות לוואי משמעותיות
מסרק סמיך חשמלי
שני איורים מספרם הבאתי להלן
אבל עכשיו גם בני הנוער מאחדים ראשים על בסיס יומי לענין זה הקדיש יצחק בער את מאמרו 'שני פרקים של תורת ההשגחה בספר חסידים', בתוך: א' מרקוס, דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, ירושלים תשמ"ז, עמ' 198-183
אלא שיותר מאשר הן מטרידות, הן בעיקר מזיקות — במהלך שהותה על העור מנקבת הכינה את עור האדם מספר פעמים ביותר, ועל הדרך היא גם מפרישה רוק שנדבק אל העור, ולמעשה זוהי הסיבה לגירוד המתמשך שימוש במרכך מאוד עוזר גם לסירוק וגם מרפה את אחיזת הכינה את השערה

הראש של הילד מלא כינים? איור 4: עקיצות של כינים היבטים פסיכולוגיים לאורך מאות שנים, כינים הפכו לסמל של לכלוך, עוני ובושה.

28
מסרק מקרני ראמים ליטול בו 'ביצי כינים'
הכינים מטילות ביצים בתוך קפלי הבגדים
המרכז לטיפול בכינים
הרעיון שכל הבריאה נוצרה בעבור האדם, ויותר נכון: בעבור ישראל, הובע בפיוטו של ר' נחמיה בר' שלמה הנביא, מחסידי אשכנז
מסרק מקרני ראמים ליטול בו 'ביצי כינים'
הסיבה היא שביצים בוקעות בפרק זמן של עד 9 ימים