مسلسلات تايلاندية ياوي. مسلسلات تايوانية ياوي

1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1 1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1

1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier.

5
1000 Stars // قصة ألف نجم
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
مسلسلات تايوانية ياوي
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
1000 Stars // قصة ألف نجم
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier

.

21
مسلسلات الدراما التايلاندية
مسلسلات الدراما التايلاندية
أفضل المسلسلات التايلاندية لدراما من نوع مختلف

.

16
مسلسلات تايوانية ياوي
1000 Stars // قصة ألف نجم
أفضل المسلسلات التايلاندية لدراما من نوع مختلف