Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

16,57%

Afkast år til dato

Risikovurdering

Vurderes fra 1 til 7

5

Morningstar rating

1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Basis 4 er en balanceret fond, som både investerer i obligationer og aktier på tværs af lande og sektorer. Fonden indeholder færrest obligationer og flest aktier og vil som udgangspunkt være investeret 15-45 pct. i obligationer og 55-85 pct. i aktier. Fonden er aktivt forvaltet.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer./n","Global_ESG_String2":"Fonden ekskluderer virksomheder, hvor oms/u00e6tningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomv/u00e5ben samt kemiske og biologiske v/u00e5ben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds oms/u00e6tning m/u00e5 stamme fra termisk kul./n/nVirksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil /u00e6ndre adf/u00e6rd, bliver ogs/u00e5 ekskluderet./n","Global_ESG_String3":"Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at p/u00e5virke dem i forhold vedr/u00f8rende b/u00e6redygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilf/u00e6ldet, foreg/u00e5r arbejdet i de underliggende fonde./n/u2713 Engagement i eget regi/n/u2713 Engagement i samarbejde med andre investorer/n/u2713 Stemmeafgivning p/u00e5 generalforsamlinger/n/u2713 Deltagelse i nomineringsudvalg/n","Global_ESG_String5":"Tallet i den lysebl/u00e5 cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den m/u00f8rkebl/u00e5 cirkel angiver v/u00e6rdien for benchmark**.
/n
L/u00e6s mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
/n*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse./n** Opdateres m/u00e5nedligt./n","Global_Fund_carbon_footprint2":"105.754345254010000","OmFonden":"Nordea Invest Basis 4 er en balanceret fond, som b/u00e5de investerer i obligationer og aktier p/u00e5 tv/u00e6rs af lande og sektorer. Fonden indeholder f/u00e6rrest obligationer og flest aktier og vil som udgangspunkt v/u00e6re investeret 15-45 pct. i obligationer og 55-85 pct. i aktier. Fonden er aktivt forvaltet.","InformationOmPriser":"Du kan l/u00e6se mere om omkostninger p/u00e5
nordeainvest.dk","Benchmark":"Aktier 70% & Obligationer 30% Se detaljer her","Udbytte":"?","Udbyttebetalende":"Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning","Administrationsselskab":"Nordea Fund Management","LagerbeskatningVedFrieMidler":"Se mere om skat p/u00e5 Nordea Invest","Formidlingshonorar":"0.750000000000000","OCF":"1.360000000000000","SubscriptionFee":"0.100000000000000","RedemptionFee":"0.100000000000000","Indirekte_Handelsomkostninger":"0.090000000000000","Yep":"1.400000000000000","Global_NordeaCategory":"Balanceret fond","SustainabilityProfile":"","Prospectus":{"Item":{"Type":"Prospectus","Language":"da-DK","Value":"https:////doclinks.fundconnect.com//GetDocument.aspx?clientid=6cc0b2b0-06d7-45a3-8d91-b837240af549&Isin=DK0060075893&lang=da-DK&type=Prospectus&save=True"}},"SemiAnnualReport":{"Item":{"Type":"Semi-Annual Report","Language":"da-DK","Value":"https:////doclinks.fundconnect.com//GetDocument.aspx?clientid=6cc0b2b0-06d7-45a3-8d91-b837240af549&Isin=DK0060075893&lang=da-DK&type=Semi-Annual%20Report&save=True"}},"AnnualReport":{"Item":{"Type":"Annual Report","Language":"da-DK","Value":"https:////doclinks.fundconnect.com//GetDocument.aspx?clientid=6cc0b2b0-06d7-45a3-8d91-b837240af549&Isin=DK0060075893&lang=da-DK&type=Annual%20Report&save=True"}},"Global_MorningstarRating":"5","FundRules":{"Item":{"Type":"Fund Rules","Language":"da-DK","Value":"https:////doclinks.fundconnect.com//GetDocument.aspx?clientid=6cc0b2b0-06d7-45a3-8d91-b837240af549&Isin=DK0060075893&lang=da-DK&type=Fund%20Rules&save=True"}},"KID":{"Item":{"Type":"KID","Language":"da-DK","Value":"https:////doclinks.fundconnect.com//GetDocument.aspx?clientid=6cc0b2b0-06d7-45a3-8d91-b837240af549&Isin=DK0060075893&lang=da-DK&type=KID&save=True"}},"Global_Fund_carbon_footprint":"105.754345254010000","IsOpen":"true","Nordea_SFDR_headline1":"B/u00e6redygtighed i fonden","Nordea_SFDR_Intro":"B/u00e6redygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer milj/u00f8m/u00e6ssige eller sociale egenskaber eller m/u00e5lretter mod b/u00e6redygtige investeringer. L/u00e6s mere om, hvordan vi arbejder med ESG. ","Nordea_SFDR_policy":"Politik for ansvarlige investeringer./nDenne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indeb/u00e6rer, at fonden ikke investerer i virksomheder med oms/u00e6tning fra kemiske v/u00e5ben og atomv/u00e5ben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil /u00e6ndre deres adf/u00e6rd. Politikken begr/u00e6nser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med b/u00e6redygtighedssp/u00f8rgsm/u00e5l, og dette inkluderer afstemning og deltagelse p/u00e5 generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette g/u00e6lder prim/u00e6rt aktieejerskab, men p/u00e5virker ogs/u00e5 ejerskab i obligationer.","Nordea_SFDR_governance":"Vurdering af virksomhedsledelse/nEvaluering af virksomhedsledelse indg/u00e5r som en del af vores ESG-rating af virksomheden (milj/u00f8, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret p/u00e5 en global standard for /u201dbest practice/u201d og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktion/u00e6rers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet b/u00e6redygtig v/u00e6rdiskabelse.","Nordea_SFDR_carbonfoot":"Kuldioxidaftryk i fonden/nTallet i den lysebl/u00e5 cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den m/u00f8rkebl/u00e5 cirkel angiver v/u00e6rdien for benchmark.
/n
L/u00e6s mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
/nKilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse./n Opdateres m/u00e5nedligt.","Nordea_SFDR_artical_number":"Artikel 6","FundCompanyFranklyWeb":"Nordea Invest","PerformanceYTD":"0.165663776106198","Performance1d":{"@Date":"2021-08-30T00:00:00+02:00","#":"0.002336570148807"},"Performance1y":"0.243637439117403","Performance3y":"0.367275668350536","Performance5y":"0.560092271457801","Performance10y":"1.72385632419184","LatestNAV":{"@Date":"2021-08-30T00:00:00+02:00","#":"156.0621"},"YearlyReturns":{"Item":[{"Year":"2008","Value":"-0.325768193010627"},{"Year":"2009","Value":"0.210395251393784"},{"Year":"2010","Value":"0.132784743292995"},{"Year":"2011","Value":"-0.0661006722536821"},{"Year":"2012","Value":"0.134009380004576"},{"Year":"2013","Value":"0.121277932841143"},{"Year":"2014","Value":"0.145502481981667"},{"Year":"2015","Value":"0.0810581514556269"},{"Year":"2016","Value":"0.0758805885713053"},{"Year":"2017","Value":"0.075140064680557"},{"Year":"2018","Value":"-0.0680719257957983"},{"Year":"2019","Value":"0.213643022879164"},{"Year":"2020","Value":"0.0674907041010439"}]},"Securities":{"Item":[{"Name":"Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"10.5289807185251"},{"Name":"Nordea Invest Emerging Markets KL","CountryISOFC_Name":"Emerging Markets","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"8.43751149629954"},{"Name":"Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"3.59754871756585"},{"Name":"Nordea Invest Global Enhanced KL","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"3.45590450294786"},{"Name":"Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"3.11651153771934"},{"Name":"Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"2.93160013587237"},{"Name":"Nordea Invest Engros Corporate Bonds","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"2.8998108266472"},{"Name":"Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK","CountryISOFC_Name":"USA","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"2.79522149271021"},{"Name":"Apple","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"2.27518112693174"},{"Name":"Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"2.17810710628645"},{"Name":"Microsoft","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"2.15449389529607"},{"Name":"Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"1.81887569260898"},{"Name":"Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR","CountryISOFC_Name":"Global","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"1.81869918869802"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.59503570050821"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.37181881399982"},{"Name":"Danish Government 0.5% 11-15-2029","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.3702747043686"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.20498939890538"},{"Name":"Novo Nordisk B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.16574055389121"},{"Name":"Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR","CountryISOFC_Name":"Europa","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"1.1432733984635"},{"Name":"Other Assets and Liabilities","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.06281095889173"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"1.00646935457491"},{"Name":"iShares STOXX Europe 600 Insurance DE","CountryISOFC_Name":"Europa","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.982960436969241"},{"Name":"Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK","CountryISOFC_Name":"Emerging Markets","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.979901102273159"},{"Name":"Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK","CountryISOFC_Name":"USA","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.97136173706805"},{"Name":"DSV Panalpina A//S","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.92338515767442"},{"Name":"A.P. M/u00f8ller - M/u00e6rsk B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.8707210151641"},{"Name":"/u00d8rsted","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.787161477621894"},{"Name":"Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.660662292955756"},{"Name":"JPMorgan Chase","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.646345347834557"},{"Name":"Mastercard","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.554318899970715"},{"Name":"Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.548061521672806"},{"Name":"Adobe","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.530081827778464"},{"Name":"UnitedHealth Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.526270951967061"},{"Name":"Visa","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.503396744549685"},{"Name":"American Express","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.481737582984412"},{"Name":"Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR","CountryISOFC_Name":"Europa","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.481043507927673"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.469541340696821"},{"Name":"Vestas Wind Systems","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.465463058306506"},{"Name":"Carlsberg B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.457801575503319"},{"Name":"Johnson & Johnson","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.435618647565517"},{"Name":"Tryg","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.423775432079047"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.422029599922023"},{"Name":"Alphabet","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.412186660079876"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.395480597572594"},{"Name":"Lam Research","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.383938848919128"},{"Name":"ALK-Abell/u00f3 B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.38217755078821"},{"Name":"Netcompany Group A//S","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.381258809129579"},{"Name":"Applied Materials","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.380925658001351"},{"Name":"GN Store Nord","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.379556902556611"},{"Name":"Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.374717894896438"},{"Name":"Nordea Bank","CountryISOFC_Name":"Sverige","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.368536072802252"},{"Name":"Solar B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.363958465693165"},{"Name":"Amgen","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.352536190524074"},{"Name":"Genmab","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.346460442004453"},{"Name":"Royal Unibrew","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.340039095855148"},{"Name":"Intel","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.33728875176297"},{"Name":"Danish Government 0.5% 11-15-2027","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.337016742727538"},{"Name":"Citigroup","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.336509836707161"},{"Name":"NKT","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.333188612152439"},{"Name":"Facebook","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.333123022402241"},{"Name":"Jyske Realkredit A//S 1% 04-01-2024 SDO A E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.329997298457071"},{"Name":"Accenture","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.327863196010202"},{"Name":"Merck","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.321197122242344"},{"Name":"Amazon.com","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.317551023863927"},{"Name":"Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.315785356957917"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.315521481696803"},{"Name":"Pandora","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.307090489218668"},{"Name":"Anthem","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.288881694113233"},{"Name":"Danish Government 0.000000% 11-15-2031","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.285920197500738"},{"Name":"Home Depot","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.268501620159087"},{"Name":"Danske Bank","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.267387006610262"},{"Name":"Demant A//S","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.251819262675279"},{"Name":"Pfizer","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.242078700801179"},{"Name":"NVIDIA","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.240704970433078"},{"Name":"Thermo Fisher Scientific","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.228231965709569"},{"Name":"Cigna","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.223783016832494"},{"Name":"H+H International","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.223315742351687"},{"Name":"S&P Global","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.222666816147891"},{"Name":"Medtronic","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.21539431535463"},{"Name":"Roche Holding","CountryISOFC_Name":"Schweiz","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Schweizerfranc","Value":"0.211778458555524"},{"Name":"Nordea Kredit 1% 04-01-2025 IO SDRO A 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.202484480866398"},{"Name":"Morgan Stanley","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.199470195975548"},{"Name":"Fortinet","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.199026464305347"},{"Name":"Rockwool International B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.198212352022618"},{"Name":"Bank of America","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.197948127129014"},{"Name":"TE Connectivity","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.189176538634062"},{"Name":"Texas Instruments","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.184780390193892"},{"Name":"DFDS","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.183374275375938"},{"Name":"Jyske Realkredit A//S 1.5% 10-01-2053 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.180419708841174"},{"Name":"CVS Health","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.179682853773159"},{"Name":"FLSmidth & Co","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.178820957197341"},{"Name":"Nilfisk Holding","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.17852581874205"},{"Name":"Estee Lauder Cos","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.178227042507499"},{"Name":"Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.176364146928221"},{"Name":"Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.172628436467597"},{"Name":"Norfolk Southern","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.171321252223552"},{"Name":"Rio Tinto","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.171317349032011"},{"Name":"Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.169171040289216"},{"Name":"Tokyo Electron","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.167503624560987"},{"Name":"Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.166597928434878"},{"Name":"Waste Management","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.164127096983628"},{"Name":"Regions Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.161597091049052"},{"Name":"McKesson","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.158455317222972"},{"Name":"DaVita","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.158307183364063"},{"Name":"ServiceNow","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.157370458021754"},{"Name":"Abbott Laboratories","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.154609672106347"},{"Name":"Intuit","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.15073882082998"},{"Name":"PayPal Holdings","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.150484331970524"},{"Name":"Cummins","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.147704782148301"},{"Name":"Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.145985329599504"},{"Name":"Prudential Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.145093716634483"},{"Name":"QUALCOMM","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.144319184588169"},{"Name":"Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDRO A 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.143960553584516"},{"Name":"Coloplast B","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.142587898803386"},{"Name":"BlackRock","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.141955838289642"},{"Name":"Discover Financial Services","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.140099508624655"},{"Name":"AXA","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.140028921413293"},{"Name":"Gilead Sciences","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.139547967672543"},{"Name":"Ringkj/u00f8bing Landbobank","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.130001129183645"},{"Name":"PepsiCo","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.129835899511858"},{"Name":"Biogen","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.128548118833051"},{"Name":"Koninklijke Ahold Delhaize","CountryISOFC_Name":"Holland","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.127953527416033"},{"Name":"Bristol-Myers Squibb","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.124019031461137"},{"Name":"Allstate","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.122533869452466"},{"Name":"salesforce.com","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.121647198790303"},{"Name":"Diageo","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.120705855867423"},{"Name":"Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.120295501793136"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.119992285908035"},{"Name":"Allianz","CountryISOFC_Name":"Tyskland","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.119189190162498"},{"Name":"Eli Lilly","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.119039383168301"},{"Name":"Moodys","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.118905818812535"},{"Name":"AbbVie","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.118708281200804"},{"Name":"Aflac","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.117905015828648"},{"Name":"Autodesk","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.11595053492324"},{"Name":"Cisco Systems","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.11115853162957"},{"Name":"MetLife","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.110759189051126"},{"Name":"United Rentals","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.108569095288991"},{"Name":"Intercontinental Exchange","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.108312554896404"},{"Name":"Jyske Realkredit A//S 1% 10-01-2053 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.108298101937424"},{"Name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing","CountryISOFC_Name":"Taiwan","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"New Taiwan Dollar","Value":"0.108028298641141"},{"Name":"Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.105848797942752"},{"Name":"Tractor Supply","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.102755181173153"},{"Name":"Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR","CountryISOFC_Name":"Emerging Markets","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.102446747490213"},{"Name":"ASML Holding","CountryISOFC_Name":"Holland","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.100359534644983"},{"Name":"Chr. Hansen Holding","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.100185277100528"},{"Name":"Zoetis","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.099998528572113"},{"Name":"Jyske Realkredit A//S 1% 04-01-2025 SDO A E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0996666591331294"},{"Name":"Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0987525051035162"},{"Name":"Infineon Technologies","CountryISOFC_Name":"Tyskland","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0983816885624395"},{"Name":"Manulife Financial","CountryISOFC_Name":"Canada","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Canadiske Dollar","Value":"0.0956068295686457"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0929505452160766"},{"Name":"Vinci","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0925084869777141"},{"Name":"Broadcom","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0907469788893725"},{"Name":"Micron Technology","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0907318106517116"},{"Name":"Jyske Realkredit A//S 1% 10-01-2024 A","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0903201099437233"},{"Name":"Wells Fargo","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0901164171394975"},{"Name":"Schneider Electric","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0889868969101418"},{"Name":"US Bancorp","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0881914785484216"},{"Name":"Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0863677480355115"},{"Name":"Kering","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.086072449443203"},{"Name":"Legal & General Group","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.0830830842447637"},{"Name":"Altria Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0806433253060179"},{"Name":"Enel","CountryISOFC_Name":"Italien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0805633424999461"},{"Name":"Samsung Electronics","CountryISOFC_Name":"Sydkorea","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"Sydkoreanske Won","Value":"0.0789868051225686"},{"Name":"Verizon Communications","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.078642399920571"},{"Name":"Nykredit Realkredit 0.000000% 10-01-2040 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0774746520195033"},{"Name":"CME Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0772252386138704"},{"Name":"Danaher","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0767011620500065"},{"Name":"DNB Bank","CountryISOFC_Name":"Norge","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Norske Kroner","Value":"0.0755941873334939"},{"Name":"SEB A","CountryISOFC_Name":"Sverige","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Svenske Kroner","Value":"0.0748745609327727"},{"Name":"Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0743275269480693"},{"Name":"HCA Healthcare","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0737810605601299"},{"Name":"Nasdaq","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0710352234353597"},{"Name":"Valero Energy","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0697769871467353"},{"Name":"Bavarian Nordic","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0664153454914046"},{"Name":"Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.066045584964997"},{"Name":"TC Energy","CountryISOFC_Name":"Canada","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"Canadiske Dollar","Value":"0.0637044742845284"},{"Name":"Chubb","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0636265148393348"},{"Name":"Linde","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0632999981284549"},{"Name":"Mettler-Toledo International","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0630530659569519"},{"Name":"Fifth Third Bancorp","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0625391328869822"},{"Name":"Exelon","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0624036786178534"},{"Name":"Entergy","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0623950991288357"},{"Name":"MT H/u00f8jgaard Holding A//S","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0622752697844194"},{"Name":"Darden Restaurants","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0622523156256303"},{"Name":"Cadence Design Systems","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0610849997979614"},{"Name":"Kimberly-Clark","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0608200806807295"},{"Name":"Nippon Telegraph & Telephone","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0608019309290322"},{"Name":"Charles Schwab","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0601296884788558"},{"Name":"Public Service Enterprise Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0600341898784839"},{"Name":"Illumina","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0594824404516986"},{"Name":"Astellas Pharma","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0592457798837042"},{"Name":"T Rowe Price Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0587526299297287"},{"Name":"Aviva","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.0570308275184658"},{"Name":"Intuitive Surgical","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0568057445603272"},{"Name":"Tesla","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0565030331068325"},{"Name":"Oracle","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0560542938927664"},{"Name":"IDEXX Laboratories","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0560426116007487"},{"Name":"Travelers Cos","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0551280263873869"},{"Name":"Vertex Pharmaceuticals","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0549352881413967"},{"Name":"Vonovia","CountryISOFC_Name":"Tyskland","IndustryCodeGICS_SectorName":"Ejendomme","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.05465099985873"},{"Name":"Vodafone Group","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.0541271471901414"},{"Name":"Compass Group","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.0540198645810903"},{"Name":"Cognizant Technology Solutions","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0533862551865215"},{"Name":"DBS Group Holdings","CountryISOFC_Name":"Singapore","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Singapore Dollar","Value":"0.0532942775246968"},{"Name":"Dow","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0526240394561964"},{"Name":"Oversea-Chinese Banking","CountryISOFC_Name":"Singapore","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Singapore Dollar","Value":"0.0525831197032808"},{"Name":"Advanced Micro Devices","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0520116728301737"},{"Name":"Seagate Technology Holdings","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0519647820423346"},{"Name":"Obayashi","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0510453497186761"},{"Name":"Sumitomo Mitsui Financial Group","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0507295770155081"},{"Name":"International Paper","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.050424787932479"},{"Name":"Green Hydrogen Systems","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0499592547934686"},{"Name":"Stryker","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0477297815592923"},{"Name":"Aristocrat Leisure","CountryISOFC_Name":"Australien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Australske Dollar","Value":"0.0475821811938935"},{"Name":"Sumitomo Metal Mining","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0471767525191127"},{"Name":"Sanofi","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0471638460685569"},{"Name":"Sonic Healthcare","CountryISOFC_Name":"Australien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Australske Dollar","Value":"0.0471537678156701"},{"Name":"Truist Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0458368929096315"},{"Name":"Husqvarna B","CountryISOFC_Name":"Sverige","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Svenske Kroner","Value":"0.0452608554420066"},{"Name":"Regeneron Pharmaceuticals","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0450009432755395"},{"Name":"Toyota Motor","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0448717640051185"},{"Name":"Hologic","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0430081602643609"},{"Name":"ITOCHU","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0427294924944782"},{"Name":"Volvo B","CountryISOFC_Name":"Sverige","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Svenske Kroner","Value":"0.042274546488212"},{"Name":"Exxon Mobil","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0413380394067275"},{"Name":"Air Liquide","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0410958582633104"},{"Name":"OMV","CountryISOFC_Name":"/u00d8strig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0407567073348054"},{"Name":"International Business Machines","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0407224303026391"},{"Name":"Bank of New York Mellon","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0404094801626894"},{"Name":"Edwards Lifesciences","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0401614466043622"},{"Name":"Align Technology","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0399953263928244"},{"Name":"Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 RO A G","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0395972966413782"},{"Name":"Huntington Bancshares","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0395709039849512"},{"Name":"American Tower","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Ejendomme","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0392976289774268"},{"Name":"HP","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0390970965069074"},{"Name":"Synopsys","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.038679508391105"},{"Name":"Corning","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0383817155164651"},{"Name":"Jones Lang LaSalle","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Ejendomme","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0379666522276475"},{"Name":"Electronic Arts","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0378934912585452"},{"Name":"Waters","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0366193554398774"},{"Name":"Akamai Technologies","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0365625868669742"},{"Name":"Sekisui Chemical","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0363265772263031"},{"Name":"Sekisui House","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0358874109438668"},{"Name":"Comcast","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0355342764950846"},{"Name":"Citizens Financial Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0354726415361324"},{"Name":"China Longyuan Power Group","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0351047789299388"},{"Name":"Royal Dutch Shell","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.0340196492750902"},{"Name":"Sydbank","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0330125279961907"},{"Name":"Agilent Technologies","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0329794570330104"},{"Name":"Eiffage","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0323219474850458"},{"Name":"Becton Dickinson and","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0319230592212526"},{"Name":"United Overseas Bank","CountryISOFC_Name":"Singapore","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Singapore Dollar","Value":"0.0306873856453733"},{"Name":"Hartford Financial Services Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0302496849132022"},{"Name":"Centene","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0296740427467719"},{"Name":"Baxter International","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0288496822879871"},{"Name":"Publicis Groupe","CountryISOFC_Name":"Frankrig","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0287150192143476"},{"Name":"Alibaba Group Holding ADR","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0281037883749531"},{"Name":"DuPont de Nemours","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0279359938419265"},{"Name":"Capital One Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0274629470147185"},{"Name":"Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E","CountryISOFC_Name":"Danmark","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0273485380118136"},{"Name":"Stellantis","CountryISOFC_Name":"Italien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0271846294704254"},{"Name":"LG","CountryISOFC_Name":"Sydkorea","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Sydkoreanske Won","Value":"0.0269801000985552"},{"Name":"West Pharmaceutical Services","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.026041006804229"},{"Name":"Skyworks Solutions","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0257079867511155"},{"Name":"Prosus","CountryISOFC_Name":"Holland","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.0249148817762062"},{"Name":"Jack Henry & Associates","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0240294634448343"},{"Name":"ORIX","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.023333622432646"},{"Name":"LUKOIL PJSC ADR","CountryISOFC_Name":"Rusland","IndustryCodeGICS_SectorName":"Energi","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0231320742782622"},{"Name":"F5 Networks","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.023010934182698"},{"Name":"Cardinal Health","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0228100686864911"},{"Name":"Zimmer Biomet Holdings","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0226782937136274"},{"Name":"Synchrony Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.022426783402708"},{"Name":"American International Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0212981863336064"},{"Name":"Everest Re Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.021117440867519"},{"Name":"Broadridge Financial Solutions","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0206225157650433"},{"Name":"Kao","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Stabilt forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0200569082586448"},{"Name":"Dexcom","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0200423998448083"},{"Name":"State Street","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0200356008421914"},{"Name":"Intertek Group","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Engelske Pund","Value":"0.02002964819337"},{"Name":"Fubon Financial Holding","CountryISOFC_Name":"Taiwan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"New Taiwan Dollar","Value":"0.019955966482409"},{"Name":"Cerner","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0197846427074343"},{"Name":"Sinopharm Group","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0197283056148297"},{"Name":"Rockwool International A","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.0194882302732001"},{"Name":"Nintendo","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0191192511561306"},{"Name":"SG Holdings","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0189233128387295"},{"Name":"Ping An Insurance Group Co of China","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0187603938848028"},{"Name":"ResMed","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0187581371390483"},{"Name":"Telstra","CountryISOFC_Name":"Australien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Australske Dollar","Value":"0.018329494824199"},{"Name":"NetApp","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0183292836805752"},{"Name":"China Lesso Group Holdings","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.018203488639136"},{"Name":"China Construction Bank","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0180340114812196"},{"Name":"CDW Corp//DE","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0178040069787259"},{"Name":"Daito Trust Construction","CountryISOFC_Name":"Japan","IndustryCodeGICS_SectorName":"Ejendomme","CurrencyISOFC_Name":"Japanske Yen","Value":"0.0174107223243649"},{"Name":"Bradespar","CountryISOFC_Name":"Brasilien","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Brazilian Real","Value":"0.0173745672408367"},{"Name":"Quest Diagnostics","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0172248619633005"},{"Name":"Xinyi Glass Holdings","CountryISOFC_Name":"Hong Kong","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0166604795050903"},{"Name":"Industrial & Commercial Bank of China","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0166489893774942"},{"Name":"Brambles","CountryISOFC_Name":"Australien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Australske Dollar","Value":"0.0161270672496234"},{"Name":"AmerisourceBergen","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.014726716474669"},{"Name":"CK Hutchison Holdings","CountryISOFC_Name":"Hong Kong","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.0135964830424828"},{"Name":"AstraZeneca ADR","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0131608649811967"},{"Name":"Western Digital","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0126582313571515"},{"Name":"Conduent","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.012533311434861"},{"Name":"Grupo Mexico","CountryISOFC_Name":"Mexico","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Mexicanske Pesos","Value":"0.0123882077241939"},{"Name":"PTC","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0108850166596895"},{"Name":"DXC Technology","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.010352574419382"},{"Name":"Motorola Solutions","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0102885976048156"},{"Name":"Affiliated Managers Group","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0101978183016761"},{"Name":"Itausa","CountryISOFC_Name":"Brasilien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Brazilian Real","Value":"0.00996327391472033"},{"Name":"ABIOMED","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00991945004732716"},{"Name":"NXP Semiconductors","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00975188800952679"},{"Name":"Raymond James Financial","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00948997917168444"},{"Name":"Juniper Networks","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00905600251483349"},{"Name":"Alliance Data Systems","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.008430463432875"},{"Name":"Humana","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00776353071104746"},{"Name":"Laboratory Corp of America","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00765760363219928"},{"Name":"DENTSPLY SIRONA","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00705156152873998"},{"Name":"H. Lundbeck","CountryISOFC_Name":"Danmark","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"Danske Kroner","Value":"0.00687495649421959"},{"Name":"IQVIA Holdings","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00645090121528772"},{"Name":"Naspers","CountryISOFC_Name":"Sydafrika","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Sydafrikanske Rand","Value":"0.00574164220373594"},{"Name":"China Hongqiao Group","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"R/u00e5varer","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.00530095284032781"},{"Name":"Xerox Holdings","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0051844851870907"},{"Name":"Universal Health Services","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00513246764227331"},{"Name":"Fosun International","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.00467546684082531"},{"Name":"Organon","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00427944325035532"},{"Name":"Beijing Enterprises Holdings","CountryISOFC_Name":"Kina","IndustryCodeGICS_SectorName":"Forsyning","CurrencyISOFC_Name":"Hong Kong Dollar","Value":"0.00375758428764157"},{"Name":"Henry Schein","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00372743315609063"},{"Name":"Boston Scientific","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00328278277388572"},{"Name":"Tata Motors","CountryISOFC_Name":"Indien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Cyklisk forbrug","CurrencyISOFC_Name":"Indiske Rupee","Value":"0.00276927792216428"},{"Name":"Indus Towers","CountryISOFC_Name":"Indien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Kommunikationstjenester","CurrencyISOFC_Name":"Indiske Rupee","Value":"0.00272495288521458"},{"Name":"Franklin Resources","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00255059688614787"},{"Name":"Perrigo Co","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00225153892906524"},{"Name":"Viatris","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.0021593068273118"},{"Name":"Banco do Estado do Rio Grande do Sul","CountryISOFC_Name":"Brasilien","IndustryCodeGICS_SectorName":"Finans","CurrencyISOFC_Name":"Brazilian Real","Value":"0.00187313130023226"},{"Name":"Catalent","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00153783048081157"},{"Name":"LX Holdings","CountryISOFC_Name":"Sydkorea","IndustryCodeGICS_SectorName":"Industri","CurrencyISOFC_Name":"Sydkoreanske Won","Value":"0.00141792195753634"},{"Name":"Micro Focus International ADR","CountryISOFC_Name":"England","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00114805134439593"},{"Name":"Fiserv","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00100641548981993"},{"Name":"Qorvo","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00088170196635271"},{"Name":"EURO-BUND FUTURE 9//2021","CountryISOFC_Name":"Tyskland","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"0.00077425655133327"},{"Name":"Nektar Therapeutics","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00071963885582259"},{"Name":"Covetrus","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"Medicinal","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00071042148768291"},{"Name":"ANSYS","CountryISOFC_Name":"USA","IndustryCodeGICS_SectorName":"It","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00061687774513152"},{"Name":"US 10YR NOTE (CBT)9//2021","CountryISOFC_Name":"USA","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"0.00021799659853921"},{"Name":"FX Forward EUR//DKK","CurrencyISOFC_Name":"Euro","Value":"-0.00039801818599496"},{"Name":"S&P500 EMINI FUT 9//2021","CountryISOFC_Name":"USA","CurrencyISOFC_Name":"US Dollar","Value":"-0.0375422055026715"}]},"PortfolioDate":"2021-07-30T00:00:00Z"},"Benchmark":{"ISIN":"DK006007589B","LatestNAV":{"@Date":"2021-08-30T00:00:00+02:00","#":"2.37031381"},"Performance1d":{"@Date":"2021-08-30T00:00:00+02:00","#":"0.0030510338542456"},"Performance1y":"0.212980090697917","Performance3y":"0.376407166775584","Performance5y":"0.597160757548818","PerformanceYTD":"0.138227008673486","Areturn1y":"0.212980090697917","Areturn2y":"0.143209038154795","Areturn3y":"0.11236925060894","Areturn5y":"0.0981703813003916","Areturn10y":{"@xsi:nil":"true","#":""},"YearlyReturns":{"Item":[{"Year":"2013","Value":"0.113811062929286"},{"Year":"2014","Value":"0.157380668945056"},{"Year":"2015","Value":"0.092413858922291"},{"Year":"2016","Value":"0.0827664565621138"},{"Year":"2017","Value":"0.0691768117691052"},{"Year":"2018","Value":"-0.03290324761058"},{"Year":"2019","Value":"0.211601948501087"},{"Year":"2020","Value":"0.0845873843748524"}]}}}>

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 16,57% 24,36% 36,73% 56,01% 172,39%
Benchmark 13,82% 21,30% 37,64% 59,72% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 16,57% 13,82%
1 år 24,36% 21,30%
3 år 36,73% 37,64%
5 år 56,01% 59,72%
10 år 172,39% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
6,75% 21,36% -6,81% 7,51% 7,59% 8,11% 14,55% 12,13% 13,40% -6,61%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 6,75%
2019 21,36%
2018 -6,81%
2017 7,51%
2016 7,59%
2015 8,11%
2014 14,55%
2013 12,13%
2012 13,40%
2011 -6,61%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-07-2021 Land Sektor %
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier Global 10,53
Nordea Invest Emerging Markets KL Emerging Markets 8,44
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK Global 3,60
Nordea Invest Global Enhanced KL Global 3,46
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL Global 3,12
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,93
Nordea Invest Engros Corporate Bonds Global 2,90
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 2,80
Apple USA It 2,28
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL Global 2,18
Microsoft USA It 2,15
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,82
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,82
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 1,60
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,37
Danish Government 0.5% 11-15-2029 Danmark 1,37
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danmark 1,20
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,17
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 1,14
Other Assets and Liabilities Danmark 1,06
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H Danmark 1,01
iShares STOXX Europe 600 Insurance DE Europa 0,98
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK Emerging Markets 0,98
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 0,97
DSV Panalpina A/S Danmark Industri 0,92
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,87
Ørsted Danmark Forsyning 0,79
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danmark 0,66
JPMorgan Chase USA Finans 0,65
Mastercard USA It 0,55
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,55
Adobe USA It 0,53
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,53
Visa USA It 0,50
American Express USA Finans 0,48
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,48
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S Danmark 0,47
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,47
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,46
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,44
Tryg Danmark Finans 0,42
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Danmark 0,42
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,41
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 0,40
Lam Research USA It 0,38
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,38
Netcompany Group A/S Danmark It 0,38
Applied Materials USA It 0,38
GN Store Nord Danmark Medicinal 0,38
Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,37
Nordea Bank Sverige Finans 0,37
Solar B Danmark Industri 0,36
Amgen USA Medicinal 0,35
Genmab Danmark Medicinal 0,35
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,34
Intel USA It 0,34
Danish Government 0.5% 11-15-2027 Danmark 0,34
Citigroup USA Finans 0,34
NKT Danmark Industri 0,33
Facebook USA Kommunikationstjenester 0,33
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E Danmark 0,33
Accenture USA It 0,33
Merck USA Medicinal 0,32
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,32
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,32
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T Danmark 0,32
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,31
Anthem USA Medicinal 0,29
Danish Government 0.000000% 11-15-2031 Danmark 0,29
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,27
Danske Bank Danmark Finans 0,27
Demant A/S Danmark Medicinal 0,25
Pfizer USA Medicinal 0,24
NVIDIA USA It 0,24
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 0,23
Cigna USA Medicinal 0,22
H+H International Danmark Råvarer 0,22
S&P Global USA Finans 0,22
Medtronic USA Medicinal 0,22
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,21
Nordea Kredit 1% 04-01-2025 IO SDRO A 2 Danmark 0,20
Morgan Stanley USA Finans 0,20
Fortinet USA It 0,20
Rockwool International B Danmark Industri 0,20
Bank of America USA Finans 0,20
TE Connectivity USA It 0,19
Texas Instruments USA It 0,18
DFDS Danmark Industri 0,18
Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,18
CVS Health USA Medicinal 0,18
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,18
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,18
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,18
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,18
Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T Danmark 0,17
Norfolk Southern USA Industri 0,17
Rio Tinto England Råvarer 0,17
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,17
Tokyo Electron Japan It 0,17
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 Danmark 0,17
Waste Management USA Industri 0,16
Regions Financial USA Finans 0,16
McKesson USA Medicinal 0,16
DaVita USA Medicinal 0,16
ServiceNow USA It 0,16
Abbott Laboratories USA Medicinal 0,15
Intuit USA It 0,15
PayPal Holdings USA It 0,15
Cummins USA Industri 0,15
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO SDO E Danmark 0,15
Prudential Financial USA Finans 0,15
QUALCOMM USA It 0,14
Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,14
Coloplast B Danmark Medicinal 0,14
BlackRock USA Finans 0,14
Discover Financial Services USA Finans 0,14
AXA Frankrig Finans 0,14
Gilead Sciences USA Medicinal 0,14
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,13
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,13
Biogen USA Medicinal 0,13
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,13
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,12
Allstate USA Finans 0,12
salesforce.com USA It 0,12
Diageo England Stabilt forbrug 0,12
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,12
Allianz Tyskland Finans 0,12
Eli Lilly USA Medicinal 0,12
Moodys USA Finans 0,12
AbbVie USA Medicinal 0,12
Aflac USA Finans 0,12
Autodesk USA It 0,12
Cisco Systems USA It 0,11
MetLife USA Finans 0,11
United Rentals USA Industri 0,11
Intercontinental Exchange USA Finans 0,11
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,11
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 0,11
Tractor Supply USA Cyklisk forbrug 0,10
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR Emerging Markets 0,10
ASML Holding Holland It 0,10
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 0,10
Zoetis USA Medicinal 0,10
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E Danmark 0,10
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 0,10
Infineon Technologies Tyskland It 0,10
Manulife Financial Canada Finans 0,10
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,09
Vinci Frankrig Industri 0,09
Broadcom USA It 0,09
Micron Technology USA It 0,09
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2024 A Danmark 0,09
Wells Fargo USA Finans 0,09
Schneider Electric Frankrig Industri 0,09
US Bancorp USA Finans 0,09
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,09
Kering Frankrig Cyklisk forbrug 0,09
Legal & General Group England Finans 0,08
Altria Group USA Stabilt forbrug 0,08
Enel Italien Forsyning 0,08
Samsung Electronics Sydkorea It 0,08
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 10-01-2040 SDO E Danmark 0,08
CME Group USA Finans 0,08
Danaher USA Medicinal 0,08
DNB Bank Norge Finans 0,08
SEB A Sverige Finans 0,07
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Danmark 0,07
HCA Healthcare USA Medicinal 0,07
Nasdaq USA Finans 0,07
Valero Energy USA Energi 0,07
Bavarian Nordic Danmark Medicinal 0,07
Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S Danmark 0,07
TC Energy Canada Energi 0,06
Chubb USA Finans 0,06
Linde USA Råvarer 0,06
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,06
Fifth Third Bancorp USA Finans 0,06
Exelon USA Forsyning 0,06
Entergy USA Forsyning 0,06
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,06
Darden Restaurants USA Cyklisk forbrug 0,06
Cadence Design Systems USA It 0,06
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,06
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,06
Charles Schwab USA Finans 0,06
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,06
Illumina USA Medicinal 0,06
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,06
T Rowe Price Group USA Finans 0,06
Aviva England Finans 0,06
Intuitive Surgical USA Medicinal 0,06
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,06
Oracle USA It 0,06
IDEXX Laboratories USA Medicinal 0,06
Travelers Cos USA Finans 0,06
Vertex Pharmaceuticals USA Medicinal 0,05
Vonovia Tyskland Ejendomme 0,05
Vodafone Group England Kommunikationstjenester 0,05
Compass Group England Cyklisk forbrug 0,05
Cognizant Technology Solutions USA It 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Dow USA Råvarer 0,05
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,05
Advanced Micro Devices USA It 0,05
Seagate Technology Holdings USA It 0,05
Obayashi Japan Industri 0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,05
International Paper USA Råvarer 0,05
Green Hydrogen Systems Danmark Industri 0,05
Stryker USA Medicinal 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Sumitomo Metal Mining Japan Råvarer 0,05
Sanofi Frankrig Medicinal 0,05
Sonic Healthcare Australien Medicinal 0,05
Truist Financial USA Finans 0,05
Husqvarna B Sverige Cyklisk forbrug 0,05
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,05
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,04
Hologic USA Medicinal 0,04
ITOCHU Japan Industri 0,04
Volvo B Sverige Industri 0,04
Exxon Mobil USA Energi 0,04
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,04
OMV Østrig Energi 0,04
International Business Machines USA It 0,04
Bank of New York Mellon USA Finans 0,04
Edwards Lifesciences USA Medicinal 0,04
Align Technology USA Medicinal 0,04
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 RO A G Danmark 0,04
Huntington Bancshares USA Finans 0,04
American Tower USA Ejendomme 0,04
HP USA It 0,04
Synopsys USA It 0,04
Corning USA It 0,04
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 0,04
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,04
Waters USA Medicinal 0,04
Akamai Technologies USA It 0,04
Sekisui Chemical Japan Cyklisk forbrug 0,04
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,04
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,04
Citizens Financial Group USA Finans 0,04
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,04
Royal Dutch Shell England Energi 0,03
Sydbank Danmark Finans 0,03
Agilent Technologies USA Medicinal 0,03
Eiffage Frankrig Industri 0,03
Becton Dickinson and USA Medicinal 0,03
United Overseas Bank Singapore Finans 0,03
Hartford Financial Services Group USA Finans 0,03
Centene USA Medicinal 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
Publicis Groupe Frankrig Kommunikationstjenester 0,03
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
DuPont de Nemours USA Råvarer 0,03
Capital One Financial USA Finans 0,03
Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,03
Stellantis Italien Cyklisk forbrug 0,03
LG Sydkorea Industri 0,03
West Pharmaceutical Services USA Medicinal 0,03
Skyworks Solutions USA It 0,03
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,02
Jack Henry & Associates USA It 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
LUKOIL PJSC ADR Rusland Energi 0,02
F5 Networks USA It 0,02
Cardinal Health USA Medicinal 0,02
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,02
Synchrony Financial USA Finans 0,02
American International Group USA Finans 0,02
Everest Re Group USA Finans 0,02
Broadridge Financial Solutions USA It 0,02
Kao Japan Stabilt forbrug 0,02
Dexcom USA Medicinal 0,02
State Street USA Finans 0,02
Intertek Group England Industri 0,02
Fubon Financial Holding Taiwan Finans 0,02
Cerner USA Medicinal 0,02
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,02
Rockwool International A Danmark Industri 0,02
Nintendo Japan Kommunikationstjenester 0,02
SG Holdings Japan Industri 0,02
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,02
ResMed USA Medicinal 0,02
Telstra Australien Kommunikationstjenester 0,02
NetApp USA It 0,02
China Lesso Group Holdings Kina Industri 0,02
China Construction Bank Kina Finans 0,02
CDW Corp/DE USA It 0,02
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,02
Bradespar Brasilien Råvarer 0,02
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,02
Xinyi Glass Holdings Hong Kong Industri 0,02
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,02
Brambles Australien Industri 0,02
AmerisourceBergen USA Medicinal 0,01
CK Hutchison Holdings Hong Kong Industri 0,01
AstraZeneca ADR England Medicinal 0,01
Western Digital USA It 0,01
Conduent USA It 0,01
Grupo Mexico Mexico Råvarer 0,01
PTC USA It 0,01
DXC Technology USA It 0,01
Motorola Solutions USA It 0,01
Affiliated Managers Group USA Finans 0,01
Itausa Brasilien Finans 0,01
ABIOMED USA Medicinal 0,01
NXP Semiconductors USA It 0,01
Raymond James Financial USA Finans 0,01
Juniper Networks USA It 0,01
Alliance Data Systems USA It 0,01
Humana USA Medicinal 0,01
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,01
DENTSPLY SIRONA USA Medicinal 0,01
H. Lundbeck Danmark Medicinal 0,01
IQVIA Holdings USA Medicinal 0,01
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,01
China Hongqiao Group Kina Råvarer 0,01
Xerox Holdings USA It 0,01
Universal Health Services USA Medicinal 0,01
Fosun International Kina Industri 0,00
Organon USA Medicinal 0,00
Beijing Enterprises Holdings Kina Forsyning 0,00
Henry Schein USA Medicinal 0,00
Boston Scientific USA Medicinal 0,00
Tata Motors Indien Cyklisk forbrug 0,00
Indus Towers Indien Kommunikationstjenester 0,00
Franklin Resources USA Finans 0,00
Perrigo Co USA Medicinal 0,00
Viatris USA Medicinal 0,00
Banco do Estado do Rio Grande do Sul Brasilien Finans 0,00
Catalent USA Medicinal 0,00
LX Holdings Sydkorea Industri 0,00
Micro Focus International ADR England It 0,00
Fiserv USA It 0,00
Qorvo USA It 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021 Tyskland 0,00
Nektar Therapeutics USA Medicinal 0,00
Covetrus USA Medicinal 0,00
ANSYS USA It 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2021 USA 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
S&P500 EMINI FUT 9/2021 USA -0,04

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
105,8

tons CO2/
mio. USD

Benchmark
131,1

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %

1,40

Indirekte omkostninger, %

0,09

Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)

1,36

Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,10

Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)

0,10

Information

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.08.)

156,06

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.