תקנות הסגר השלישי. מה מותר ומה אסור בסגר השלישי

הוראת מעבר תק' מס' 3 תש"ף-2020 תק' תשפ"א-2020 14 א מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, בהתקיים כל אלה: 1 המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנות 4 ו-5; 2 המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים שבתקנות 4 ו-5 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין; 3 המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה
תק' מס' 2 תש"ף-2020 מיום 23 התפוסה באוטובוסים תוצמצם לעד 50%

כללי ריחוק חברתי ושמירת על היגיינה במקום העבודה תק' מס' 9 תשפ"א-2021 4.

על חודו של קול: ועדת החוקה אישרה את תקנות הסגר
ח"כ אסנת הילה מארק מהליכוד האשימה את האופוזיציה בפגיעה בציבור: "אתם מנסים לעשות קרקס על חשבון בריאות הציבור
N12
מים 1 בעלי רישיון הפקה או רישיון הספקה כמשמעותם בסעיף 23 לחוק המים, התשי"ט-1959; 2 אספקה של שירותי מים וביוב, לרבות עבודות ניהול, תכנון, פיתוח ותחזוקה של בעל הרישיון או קבלן מטעמו; 3 רשויות ניקוז
על חודו של קול: ועדת החוקה אישרה את תקנות הסגר
לאחר דיון ארוך וסוער, אישרה ועדת החוקה של הכנסת את תקנות הסגר וההגבלות שנכנסו אתמול לתוקף ברוב של 8 ח"כים מול 7 שהתנגדו, לאחר שיועמ"ש הוועדה ד"ר עו"ד בליי הכריע כי ח"כ מרב מיכאלי מ'העבודה' לא יכולה להצביע
תוקף תק' מס' 12 תשפ"א-2021 13 על חודו של קול: ועדת החוקה אישרה את תקנות הסגר ועדת החוקה אישרה את תקנות הסגר ברוב של שמונה חברי כנסת מול שבעה, לאחר שהיועץ המשפטי של הוועדה, הכריע כי ח"כ מרב מיכאלי לא יכולה להצביע
העושה אחת מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61 א 1 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 — 1 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שמינה ממונה על ענייני קורונה כאמור בתקנה 3 1 3 ב 1 ; 2 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שיידע לגבי הכללים שבתקנות 4 ו-5 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, כאמור בתקנה 3 2 3 ב 2 ; 3 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בלי שדאג לכך שהמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה במקום העבודה יחתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, כאמור בתקנה 3 3 3 ב 3 ; 4 מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד לתקנה 3 א תוקפן של תקנות אלה עד יום א' בסיוון התשפ"א 12 במאי 2021 כ"ח בסיוון התשפ"א 8 ביוני 2021

היום ב-17:00 ישראל נכנסה לסגר שלישי.

מה מותר ומה אסור בסגר השלישי
עם תחילת הסגר, תפוסת הנוסעים באוטובוסים תרד מ-75% כיום, ל-50% ממספר מקומות הישיבה באוטובוס
תקנות הסגר השלישי אושרו בממשלה וייכנסו לתוקף מחר בחצות
כל אדם שיש לו צריך חיוני, יוכל להביא בייביסטר
הסגר השלישי נכנס לתוקף: כל המגבלות, ההיתרים והשינויים
שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה 1 בתי חולים, לרבות בתי החולים הפסיכיאטריים, הגריאטריים והשיקומיים; 2 קופות חולים; 3 שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000; 4 מרפאות, לרבות מרפאות לבריאות הנפש; 5 מכוני דיאליזה; 6 מרכזים רפואיים גריאטריים; 7 מוסדות סיעודיים; 8 בתי מרקחת; 9 מכוני אופטיקה; 10 שירותי רפואת שיניים דחופים; 11 שירותי חירום רפואיים — מגן דוד אדום לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, טרם ודומיהם; 12 אמבולנסים פרטיים; 13 שירותי בריאות הציבור; 14 יצרנים וספקים של ציוד ואבזרי שיקום; 15 טיפות חלב; 16 יחידות התפתחות הילד; 17 מעבדות ושירותי דימות; 18 מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקה של ציוד רפואי, ציוד ואבזרי שיקום, תרופות ומכשור רפואי; 19 מרכזים לוגיסטיים ומעבדות; 20 עוסקים בתחום הקנביס לשימוש רפואי — חוות גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר למוצרי קנביס ושינוע; 21 מוקד קול הבריאות; 22 מוקדי עזרה ראשונה נפשית; 23 ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע; 24 עמותות שמסייעות בבתי חולים ובמרפאות; 25 תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; 26 שירות רפואי ושירותי שיקום לנכי צה"ל; 27 משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה; 28 נותני שירות למשרד הבריאות
אם גן השעשועים עמוס, ההמלצה היא שלא להיכנס לתוך הבלאגן עם זאת, בתום השבועיים הממשלה יכולה להחליט להאריך את תקנות הסגר לשבועיים נוספים
העושה אחת מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61 א 1 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 — 1 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שמינה ממונה על ענייני קורונה כאמור בתקנה 3 1 3 ב 1 ; 2 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום עבודה בלי שיידע לגבי הכללים שבתקנות 4 ו-5 באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, כאמור בתקנה 3 2 3 ב 2 ; 3 מעסיק שאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בלי שדאג לכך שהמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה במקום העבודה יחתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה, כאמור בתקנה 3 3 3 ב 3 ; 4 מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד לתקנה 3 האם כל מסגרות החינוך ייסגרו? לפי נתוני משרד החינוך, ישנם 2,027 ילדים שחולים בקורונה מתוך 512 אלף ילדי גנים; 6,733 תלמידי יסודי שחולים בקורונה מתוך 1,072,301 מיליון; ו-5,533 תלמידים חולים בחינוך העל-יסודי מתוך 805 תלמידים

בקשה נוספת של ח"כ פרידמן נוגעת לחיסון עובדי ההוראה ואנחנו מקבלים את עמדתה לתת להם קדימות".

מה מותר ומה אסור בסגר השלישי
נותני שירותים לממשלה 1 נותני שירותים לממשלה לצורך פעילות קרנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה; 2 מערכות ארגוניות לניהול נכסי ומשאבי המדינה
תקנות הסגר השלישי אושרו בממשלה וייכנסו לתוקף מחר בחצות
השיטה שלנו להתקדם בדברים שדרכם הגענו להסכמות על רפואה משלימה והבנות לגבי הטייאוי והמורים זו הדרך
מה מותר ומה אסור בסגר השלישי
נכנסים לישראל ממדינות אדומות יועברו לבידוד במלוניות, כדי למנוע את התפשטות הזנים החדשים של הנגיף, ויורשו לצאת מבידוד בכפוף לבדיקות