אוריין ש.מ. מגה אור תקים כ

בשנים האחרונות ביצעה אוריין רכישות משמעותיות נוספות: חברת אביב שיגור, הגדולה בישראל לשירותי דואר ובלדרות פנים ארציים; סופרין, המתמחה בעמילות מכס; קונספטליין המתמחה בשירותי הפצה והובלה של תרופות ומוצרים מבוקרי טמפרטורה בשנת 2006 הפכה לבעלת שליטה מלאה במחסנים הלוגיסטיים SCG לוגיסטיקה בע"מ
בשנת 1988 מונה כמנכ"ל חן למדן, בנו של אברהם, המשמש בתפקיד מאז עם התחלת תכנון הקמת המרלו"ג על ידי הצדדים, הוסר להערכת החברה החשש האמור"

לאחר הצטרפות הדור השני לניהול החברה, הורחבה פעילותה ובשנת החלה בפעילות והפכה לאחת משלוש החברות הגדולות בתחום והיחידה בבעלות מקומית.

11
אוריין
הפרויקט יושכר במלואו לאותו צד שלישי, לתקופה של עשר שנים לפחות
דף
להערכת החברה, המשא ומתן כאמור יסתיים בתוך 90 ימים"
אוריין ש.מ.
בשנת 2018 רשמה החברה מחזור פעילות של 622 מיליון ש"ח והיא מעסיקה בארץ כ-900 עובדים וכ-100 קבלני משנה
בפברואר 2018 יצאה החברה למהלך של גיוס כ-124 מיליון ש"ח מהציבור באמצעות הנפקת איגרות חוב כי היא נמצאת במו"מ מול חברת מגה אור לביצוע עסקה שבמסגרתה אוריין תרכוש ממגה אור 25% מזכויות החכירה שלה במקרקעין בשטח כולל של כ-51 דונם באזור התעשיה קריית מלאכי, בתמורה לסך של כ-28 מיליון שקל, כולל מס רכישה בשיעור של 6%
עם סיום ההקמה תשכור אוריין את המרלו"ג לצרכיה לתקופה של עד 25 שנים, בתמורה לדמי שכירות שנתיים בשיעור השווה ל-8% מעלות מגה אור בהקמת הפרויקט קרקע + בנייה בע"מ היא ישראלית הנסחרת ב ועוסקת בתחום השירותים הלוגיסטיים בישראל

בשנת רכשה אוריין את חברת השילוח הבינלאומי והלוגיסטיקה י.

אוריין ש.מ.
עוד מציינת החברה כי עיכבה את הדיווח על אודות המשא ומתן, "בשל החשש כי דיווח על אודותיו עלול היה למנוע את העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה
מגה אור תקים כ
עלויות ההקמה לא צוינו בהודעה
אוריין ש.מ.
מרכז הניהול והלוגיסטיקה של החברה, "קריית אוריין", מוקם בפארק התעסוקה במודיעין בשטח של כ-32 דונם וצפויים לעבוד בו 400 עובדים