• Inwestowanie na GPW i rynkach zagranicznych

   Rachunek inwestycyjny, na którym przechowywane są środki pieniężne oraz instrumenty finansowe notowane na GPW w Warszawie i Rynkach zagranicznych, a także dostęp do szerokiego wachlarza dodatkowych usług maklerskich.

   więcej

  • Oszczędzanie na emeryturę

   Rachunek IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest to rodzaj planu emerytalnego funkcjonującego w ramach III filaru systemu emerytalnego, który umożliwia zgromadzenie dodatkowych środków na okres emerytury.

   więcej

  • Obligacje

   Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego jest zdecydowanym liderem na rynku obligacji. W ramach pełnienia przez PKO Bank Polski S.A. funkcji Agenta Emisji detalicznych obligacji skarbowych, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego prowadzi obsługę obligacji w ponad 1000 placówkach.

   więcej

  • Oferty Specjalne

   Oferta dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i oferta specjalna dla klientów, którzy założą rachunek inwestycyjny.

   więcej

  • INNE

   - Listy zastawne PKO Bank Hipoteczny,
   - Instrumenty finansowe przejęte od Biura Maklerskiego IDM S.A. obecnie IDM w upadłości układowej,
   - Instrumenty finansowe przejęte od dawnego Vestor Domu Maklerskiego S.A.

   więcej

 • Dodatkowe informacje

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out