רחל אליאור. The Anthropocentric Position in the Habadic Thought / מקומו של האדם בעבודת השם on JSTOR

מאז שוכנת הישיבה ביצהר הסמוכה לשכם יתר על כן, ניסיון למימושם של רעיונות אלה, טומן בחובו סכנה שאין ערוך לה במרחב הגאו־פוליטי המוסלמי שמדינת ישראל נמצאת בו
ההתנצרות שלו בראשית שלהי 1759 וראשית 1760 נועדה להמציא מציאות חלופית ודחפה אלפי שבתאים ללכת בעקבותיו ולהתנצר ארץ ישראל שייכת לעם היהודי בלבד — גם לאלו מבניו שיעלו בעתיד, ולא לאומה הערבית, גם אם מי מבניה נולדו כאן

הואיל והנישואין היו נישואי שידוך שנקבעו בידי המבוגרים עבור הצעירים, ואיש לא הכיר במקומם של האהבה וחופש הבחירה כערכים בעלי משמעות עד למפגש המאוחר עם העולם המודרני במאה התשע עשרה, ערכים אינטלקטואליים כלכליים וחברתיים אלה של היחיד ומשפחתו, שנזכרו לעיל, היו מבוקשים בשוק הנישואין, לצד מידע מקיף והוגן על בריאות המשפחה ואפשרויות הפרנסה המובטחות לחתן בבית הורי הכלה, אחרי שישלים את חוק לימודיו, על חשבונם, בדרך כלל בין גיל 13 לגיל 18.

17
The Anthropocentric Position in the Habadic Thought / מקומו של האדם בעבודת השם on JSTOR
אכן, האנשים פה אינם יודעים את משמעות מעשיהם
מאמרים של פרופסור רחל אליאור
כפי שכותב עוזי בנזימן, ירושלים עיר ללא חומה
לשון הקודש ולשון החול / רחל אליאור
ראו גם את החיבור הראשון שהצביע על חוגים אלה: ספי רכלבסקי, חמורו של משיח, תל אביב: משכל 1998
דהיינו, מסוף המאה התשע־עשרה ועד ראשית המאה העשרים ואחת, משעה שהעם היהודי חזר לארצו בהשראת הלאומיות החילונית הציונית ושאיפת החירות המדינית הלאומית המודרנית, שנשענה על ההיסטוריה היהודית, על זיכרון הדת היהודית ועל הלשון העברית, בתקופה שיצר רב־מערכת תרבותית דתית־חילונית, ציונית, ליברלית חדשה, ופגש לראשונה את קהילותיו ועדותיו השונות, הדתיות והחופשיות, במחיצה אחת במדינה יהודית־דמוקרטית, צמחו בהדרגה שתי לשונות עבריות, השונות זו מזו, הן בתחום השפה היומיומית, המאפשרת תפקוד במגוון רחב של מצבי חיים, הן בתחום ערכי התרבות, הקובעים את מדרג הערכים המשותפים, את חופש הבחירה ואת גבולות המשמעות המשותפת, והן בתחום ערכי הלאומיות הקובעים את מוקדי הזהות והסמכות, ואת גבולות האחריות המשותפת לפיכך טען שכל מה שקרה או עשוי לקרות ליהודים בימינו שייך במישרין לתהליך הגאולה
נשים היו שותפות בהחזקת בית הכנסת, בקישוטו ובהידורו במעשי אריגה, תפירה ורקמה, ובהכנת סעודות מצווה שהתקיימו בו, ואף היו שותפות בשמירה על בתי הקברות ובטיפוחן וניקיונן של המצבות נהפוך הוא, ערכים דתיים, קבליים, מיסטיים ומשיחיים קיצוניים ופונדמנטליסטיים אלה, ההופכים חלומות, חזיונות, אגדות, אמונות וטקסטים עתיקים מקודשים למציאות פוליטית כוחנית מגובה בכוח צבאי, הגובה מחיר כבד מנשוא באובדן חיי אדם במלחמות ובמבצעים חדשים לבקרים, שבים, עולים וצומחים ביתר שאת מכיוונים שונים, צפויים ובלתי צפויים, בציבוריות הישראלית

סדר יום היהודי בימינו צריך להיקבע, כפי שהיה מאז ומתמיד — להוציא אותם ימים של סטייה בשל הרפתקאות משיחיות — בידי התבונה.

2
מאמרים של פרופסור רחל אליאור
ואילו הלשון המשתפת, הפועלת כלשון תשתית של המציאות הישראלית, מבקשת לטשטש את משמעות יסודותיה הדתיים־אמוניים העמוקים של שיבת ציון, להתנכר לשורשו המשיחי העתיק של המפעל הציוני הלאומי והיהודי, ולהתעלם מיסודותיו המיסטיים העמוקים ומעברו המקראי והכוהני־פולחני, המסתעפים לכיוונים בלתי צפויים המאיימים על עצם קיומו של מפעל זה
יעקב פרנק והכת הפרנקיסטית חוזרים לכותרות בעקבות פרס הנובל של אולגה טוקרצ'ק
הם פסולים גם משום שכולם כאחד מסכנים את שלום הציבור ואת קיומה של מדינת ישראל
לשון הקודש ולשון החול / רחל אליאור
אי אפשר להסתפק בלימוד גמרא; צריך לצאת אל השטח