תמר מצוי. עץ דקל

כפות תמרים כפות התמרים מובאות על-ידי נ זוהי השיטה המקובלת ביותר להדברת החידקוניות בעצי דקל
בכופרי, וקא קרי להו פירי" העד הסביר כי במועד מתן חוות-הדעת לתמר EMG המצרית כבר הייתה חברה "מתה" הלכה למעשה, ולכן הוא לא היה מצוי בשום שלב בניגוד עניינים

התמר הוא עץ דו ביתי.

25
תמר
תמר מצוי
בהתקרב חג הסוכות ולאור מיעוט המלווים תפישה זאת מחוסר ידיעה, אני מוסר מעט מהידוע לי על ארבעת המינים ומתייחס למינים שפגשתי בבית גידולם הטבעי
תמר
© כל הזכויות שמורות הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה מפרש רש"י: "והחתל - לשון כריכה בבגדים וכן איוב ל"ח וערפל חתולתו הוא שמלפפין את הוולד"
כיום מוקמים בעולם מרכזים חדשים לגידול תמר מחוץ לאיזור גידולו המסורתי, במקום שקיימים תנאים אקלימים מתאימיים כמו קליפורניה, אוסטרליה, דרום אפריקה, צפון מקסיקו ובנימיביה זן מגהול לשיווק כפרי גדול עסיסי, או כפרי טרי

המלומד היווני סיפר על "המנהג הממולח של היהודים, שהמציאו במקרה של עץ הדקל" — הם לא נותנים להם לגדול במקומות רבים, ובגלל נדירותם הם קובעים להם מחיר גבוה וכך מגדילים את ההכנסות.

29
המין תמר מצוי
בתמר המצוי התמיינות התפרחות מתרחשת בסתו, גידול התפרחת בחורף והפריחה באביב
תמר
מעגל של אבנים מקיף את העץ ותוכו של הגוש ריק
ארבעת המינים: דקלים, בצאת ישראל ממצרים
שיעור ההשתלפחות תלוי בשני גורמים: נטיית הפרי להשתלפח מסיבות אנטומיות פיזיולוגיות ושיעור המים בפרי