עדכון ביטוח לאומי. עדכון בנוגע לוועדות רפואיות לעררים בנפגעי עבודה

אם אחד מבני הזוג מקבל שכר נמוך או לחילופין אם אחד מבני הזוג מפריש המון לפנסיה ובכך עובר את תקרת המס של סעיף 45 לפקודת מס הכנסה הרי שלבני זוג ישנה זכות לנתב ביניהם את ההפקדות תשלום עבור ביגוד הנדרש לעובד על פי דין, כגון מדי משפט לעורכי דין - 80% מהתשלום פטור מדמי ביטוח לאומי
כך ההכנסה נטו של דינה עולה מבלי שההכנסה נטו של ראובן נפגעת מדובר בחיסכון מס קל ונוח וחבל שרוב הזוגות הנשואים כלל אינם מודעים לאפשרות הזו

פטור מתשלום דמי ביטוח לעובדים היו בחל"ת בתקופת הקורונה.

30
דמי ביטוח לאומי לעצמאי (הליך)
יש לרשום את תאריך סגירת העסק
עדכון מעמד בעל שליטה בביטוח לאומי לצורך מענק בעלי שליטה פעימה שנייה
להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'
עדכון ביטוח לאומי בנושא חופשה ללא תשלום
על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי
לכאורה זה רע, אבל מה שעוד עובר הוא נקודות הזיכוי בעלי בשליטה הזכאים למענק, ייבחנו בהתאם לנתונים שיתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי
על העובד למסור למחלקת הגביה בסניף ביטוח לאומי במקום מגוריו כך שבעוד שנקודות הזיכוי של אדם שלא עובד מתבזבזות, אם בן זוגו עובד, הוא יכול להעניק לו את נקודת הזיכוי

יודגש כי התיקון חל רק מיום 15.

9
עדכון בנוגע לוועדות רפואיות לעררים בנפגעי עבודה
המעסיק ישלם דמי ביטוח בגין החל"ת רק עבור חודש מאי וזאת מכיוון שבחודש אפריל היתה לעובד הכנסה החייבת בדמי ביטוח וכך גם בחודש יוני
מיסים ונישואין
ראובן מרוויח 10,000 ש"ח ומפריש לפנסיה 2,501 ש"ח
דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר (הליך)
רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות