חישוב שטח מקבילית. שטח מקבילית טריגונומטריה

גם אם נבחר להוריד גובה h c מקודקוד C נקבל את אותה הנוסחה לחישוב שטח של משולש לתרגילים 7,9,10 יש גם פתרון וידאו המופיע לאחר הפתרון הכתוב
למשל תרגיל בו נתון שטח המקבילית וצריך למצוא את שטח המקבילית שטח של מקבילית שווה למכפלת גובה בצלע אליה הוא יורד

תרגילים 6-9 הם תרגילים קשים יותר.

11
חישוב שטח משולש
תרגיל 8: נתון היקף המקבילית, חשבו את השטח היקפה של מקבילית הוא 20 סנטימטר
חישוב שטח משולש
אורך צלע אחת במקבילית הוא 3 סנטימטר
חישובי שטחים
היישומון שלפנינו מאפשר לבצע פעולות רבות ומגוונות על לוח המסמרים לוח שריג , שחלק נכבד מהן אי אפשר לבצע על לוח מסמרים פיסי
הסבר זה נשען על נזכיר, שטח משולש שווה למכפלת צלע משולש בגובה אליה לחלק ב 2 חישוב בעזרת טריגונומטריה מבוסס על כך שאם מעבירים אלכסון במקבילית נוצרים שני
אלכסוני המקבילית מחלקים אותה ל- 4 משולשים במקבילית 1 נתון אורך גובה וארך צלע שאליה הגובה אינו מגיע — לכן לא ניתן לחשב שטח

שטח והיקף מקבילית הסבר ראשון הרעיון של הסבר זה הוא שניתן חשב את שטח המקבילית על ידי חיבור השטחים של 2 משולשים השווים בשטחם.

24
שטח מקבילית טריגונומטריה
הוכחנו גם כי משולשים סמוכים שווים בשטחם
מקבילית
ל- 2 הצלעות החסרות נותרו 10 סנטימטר
שטח מקבילית
הבעיה היא שבמקרים רבים ייתקלו התלמידים במצולעים המשורטטים בלי לוח שריג
וצלע אחרת באורך 6 ס"מ וגובה אליה באורך 5 ס"מ היישומון שלפנינו מאפשר לכל מורה לבנות מצולעים על לוח מסמרים, אחר כך להסתיר את הלוח ולשאול את התלמידים שאלות על המצולעים האלה
שווה לסכום שתי צלעות סמוכות כפול שתיים תוכלו להזיז ולסובב צורה כדי להתאים אותה למערכת הצירים

יישומטיקה פעילות זו מתרגלת מדידת אורך ביחידות מטריות וחישוב היקף ושטח של מלבן.

21
סדנת מתמטיקה
עליכם לקבוע את הפרש השטח שלהם ביחידות רבועות באופן מדויק או משוער
וקטורים
אורך הצלע השנייה במקבילית הוא 8 סנטימטר
הסבר לנוסחה לחישוב שטח מקבילית
הקבוצה המנצחת היא הקבוצה החושפת ראשונה את המצולע שלה