טופס ביטול בידוד. דמי בידוד

איך יתקבל הפטור מבידוד אחרי מילוי טופס הצהרת כניסה לישראל יישלח אליך דוא"ל עם האישור על כך שאין חובת בידוד מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח
במקרה של תשלום פעימה ראשונה בלבד דמי הרישום יעמדו על 50 הכניסה לישראל מותנית בהצגת תוצאה שלילית הכתובה באנגלית, ובה יצוין מספר הדרכון של הנוסע

אפשר להגיש , רק מסיבה הומניטרית או אם קיים קושי ממשי בנגישות לבדיקות.

דמי בידוד
התחסנתי או החלמתי בחו"ל כניסה לבידוד מיד עם כניסתך לישראל עליך להיכנס לבידוד על פי ההנחיות
ביטולי הרשמה
אם החלמת מקורונה, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית
טופס בקשה לביטול/העברה/ זיכוי
מדובר ב בדיקה נוספת לבדיקה שלפני ההמראה
עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא הוראה זו מחייבת את כלל הנכנסים לארץ, בכל גיל, כולל מחוסנים ומחלימים
לתשומת לבך, על פי חוקי מדינת ישראל חלה עליך חובה להיבדק בבדיקת PCR בתחנת הגבול לאחר הכניסה לישראל בנוסף, חובה לדווח על הבידוד באתר משרד הבריאות, שכן אי דיווח מהווה עבירה פלילית שדינה קנס של 5,000 ש"ח

עד שבועיים בידוד בשנה אין החזר כספי לפי מדיניות הביטולים הרגילה.

5
טופס בקשה לביטול/העברה/ זיכוי
החזרים בגין תשלום פעימה ראשונה יבוצעו כל עוד ביטל ההורה את הרישום במהלך תקופת הפעימה הראשונה
הקלות בבידוד או ביטולו
בכל אופן לא יהא זכאי החבר בדמי הרישום העוברים למטה ולהנהגה
טופס בקשה לביטול/העברה/ זיכוי
הפער המינימלי בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה יהיה לפחות 24 שעות