ניר יטיב. מה אתם יודעים על בריאות פעוטות?

בשר או עוף אפשר להכניס לתפריט פעוטות בסביבות גיל שבעה חודשים באיזה גיל מומלץ לתת לפעוטות לשתות חלב פרה? פרזיטים - אמבות, בלסטוציסטיס, קריפטוספורידיום וגיארדיה- מרבית השלשולים מפרזיטים הופכים מחדים לכרוניים
בית משפט קמא פירט מה היו תקבולים ששילמה קופת חולים מכבי לנתבעת במשך עבודתה במרפאה נמצא שיפור בתסמיני השלשול, קיצור משך השלשול ו-END POINTS אחרים שנבדקו

מקובל להניח, שהטיפול בנוזלים לא משנה את מהלך וחומרת המחלה ולא מקצר את משכה, בייחוד כשמדובר בשלשול ממקור זיהומי.

18
סיירת שיפוצים חדשה: שיפוץ וחיזוק דירות מוזנחות של קשישים וניצולי שואה
במבוגר, היא מגיעה עד 200 גרם לק"ג
בית המשפט המחוזי בתל אביב
עד גיל 3 יש לרתום ילדים במושבי בטיחות
בית המשפט המחוזי בתל אביב
מאמרים פרוביוטיקה כטיפול בשלשול חד בילדים סוגים שונים של פרוביוטיקה נמצאו יעילים בטיפול בשלשול חד ד"ר ניר יטיב 01
נמצאה השפעה חיובית באירועי שלשול חד לשימוש בפרוביוטיקות אלו ואף נערכו מטה-אנליזות והתפרסם COCHRANE REVIEW על יעילותם של סוגים שונים של פרוביוטיקה המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים
מתי אפשר להשתמש במוצרי קוסמטיקה שלא מיועדים לתינוקות סבון, שמפו על עור התינוק? לא בוצעה אבחנה בין הגורמים לשלשול עד מתי הילד חייב לשבת במושב בטיחות? הוא נשוי לתא"ל , , והם הורים לשלושה

עד איזה גיל חובה לחבוש לתינוק כובע ביציאה מן הבית? בחתיכות שלא עולות על 1 ס"מ.

TheMedical
על פי האגודה האמריקאית לרפואת ילדים ניתן למרוח חומרים שמכילים DEET בריכוז של 10 אחוז פעם ביום, לתינוקות מגיל חודשיים ומעלה
רשימת רופאים מומלצים
על פי הנחיות ארגון בטרם, בספטמבר 2004 נכנס לתוקפו תיקון לתקנה, שמחייב רתימה ברכב לילדים עד גיל 8
יטיב ניר רמת גן
נטען, כי לפי ההסכם בין הצדדים, על ד"ר המלט היה לשלם לו תמורת השימוש במרפאה ובציוד, כולל שירותי מזכירות, תמורה בסך 30% מתשלומי מכבי לד"ר המלט