May 28th, 2021 • 5 minutes to read

Cash Balance ติดลบ คืออะไร 

ก่อนทำความรู้จักกับบัญชี Cash Balance ขึ้นติดลบ มาทำความรู้จักกับบัญชีแคชบาลานซ์ หรือ การเปิดบัญชี Cash Balance กันก่อนว่าคืออะไร ?

การเปิดบัญชี Cash Balance คือ บัญชีซื้อขายหุ้นประเภทหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องฝากเงินไว้กับโบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดบัญชีซื้อขายไว้ถึงจะทำการซื้อขายหุ้นได้นั่นเอง โดยเมื่อมีการซื้อหุ้นเงินก็จะถูกหักออกจากบัญชีทันที 

พูดง่ายๆ ก็เหมือนเป็นบัญชีเอาไว้เติมเงินเข้าเพื่อไปซื้อหุ้นซื้อไปเท่าไหร่เงินก็ถูกตัดออกไปเท่านั้นนั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย คนที่เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่ามีเงินอยู่ในบัญชีพอสำหรับชำระค่าซื้อหุ้นหรือไม่ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : บัญชี Cash Balance คืออะไร หุ้นติดแคชบาลานซ์เป็นแบบไหน ดีไหม ใครลงทุนในหุ้นไม่รู้ไม่ได้

Cash Balance ติดลบ 

Cash Balance ติดลบ คือ ยอดเงิน Cash Balance ติดลบที่โชว์บนโปรแกรมเทรดหุ้นหรือ Streaming ในส่วนของ Account Info ซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้จะประกอบด้วย

  • Credit Limit หมายถึง วงเงินสูงสุดของการซื้อขายในแต่ละวัน โดยนักลงทุนจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินมูลค่า Credit ที่ปรากฏ 
  • Line Available หมายถึง อำนาจการซื้อที่แท้จริง ณ เวลานั้นๆ โดยจะเป็นการอัพเดทมูลค่าของเงินในพอร์ทหรือบัญชีแบบ Real time นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินมูลค่า Line ที่ปรากฎ เช่น Line Available แสดงตัวเลขอยู่ที่ 100,000 บาท หมายความว่านักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ในกรณีที่ Credit Limit เพียงพอ/วัน)
  • Cash Balance หมายถึง มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชี เป็นมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่สามารถถอนออกมาได้ และเนื่องจากกระบวนการชำระราคาซื้อขายทำให้ตัวเลขใน Cash Balance จะมีการอัพเดทแบบ T+2 คือ หลังการทำรายการซื้อขาย 2 วันทำการ 

ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มียอด Cash Balance ในบัญชีหลักทรัพย์ 100,000 บาท และมีการถอนเงินออก 50,000 บาทในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ยอดเงินในช่อง Cash Balance จะคงเหลือเท่าเดิมในวันเดียวกัน แต่จะอัพเดทยอดคงเหลือเท่ากับ 50,000 ในวันที่ 3 มิ.ย. 64 (T+2) ในขณะที่วันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่มีการทำเรื่องถอนเงิน ยอด Line Available จะอัพเดทเท่ากับ 50,000 ทันที เนื่องจากเป็นการอัพเดทแบบเรียลไทม์      

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เปิดพอร์ตหุ้น ที่ไหนดีที่สุด กับธนาคารหรือโบรกเกอร์ไหนดี อยากเปิดพอร์ตต้องอ่าน ! 

srcset=https://www.moneywecan.com/wp-content/uploads/2021/03/MWC_728x90.jpg

ทำไม Cash Balance ถึงติดลบ มีสาเหตุมาจากอะไร

การที่ Cash Balance ติดลบ เกิดจากการขายหุ้นและซื้อหุ้นกลับมากกว่ายอด Cash Balance เนื่องจากยอด Cash Balance นั้นจะมีระยะเวลาชำระราคาเท่ากับ T+2 ทำให้มีการแสดงยอดช้ากว่าความเป็นจริง ยกตัวอย่าง เช่น 

วันที่ คำสั่ง Line Available Cash Balance
1 ยอดเงินในบัญชีหลักทรัพย์ 20,000 20,000
2 ขายหุ้น ได้ 30,000  50,000 20,000
3 ซื้อหุ้น 25,000 25,000 -5,000
4 25,000 25,000

Cash Balance ติดลบ ซื้อหุ้นได้ไหม ?

การที่ Cash Balance หุ้นติดลบ จะยังคงสามารถทำการซื้อหุ้นได้กรณีที่มี Line Available คงเหลือเพียงพอที่จะซื้อขาย โดยมูลค่าซื้อขายต้องไม่เกินยอด Line Available ที่มีอยู่ และเมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น (T+2) ยอดเงินใน Cash Balance ก็จะอัพเดทกลับมาเป็นยอดบวกปรกติ  

คลิกอ่านเพิ่มเติม : หุ้นขึ้น T1 T2 T3 คืออะไร ดีไหม ใครคิดจะลงทุนในหุ้น ไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาด !

ขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้น Cash Balance

1.ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ที่สนใจเปิดพอร์ตหุ้นด้วย

2.เตรียมเอกสารในการสมัครตาม Requirement ของแต่ละโบรกเกอร์ มักมีเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

  • เอกสารสำหรับเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

3.ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบให้โบรกเกอร์ดำเนินการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ Cash Balance

นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ เปิดพอร์ตหุ้น อาจเลือกเปิดบัญชี Cash Balance เพราะเปิดบัญชีง่าย อนุมัติรวดเร็ว และยังสามารถช่วยให้ตรวจสอบกำไร/ขาดทุนได้ง่ายอีกด้วย ที่สำคัญประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขายกว่าบัญชีหุ้นประเภทอื่น

srcset=https://www.moneywecan.com/wp-content/uploads/2021/03/MWC_728x90.jpg

โปรโมชั่น

เรื่องล่าสุด

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out