הגן הזואולוגי באר שבע. תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע

הקולומבריום שנחשף בחפירה קטן יחסית והוא נמצא סמוך ליחידה חקלאית שגם היא קטנה יחסית
התגלו שרידי מבנה בן חדר יחיד 2 בחלקו הצפוני של קיר 10007 נקבע פתח

מבחינת הקולמבריה שנחשפו בדרום הארץ עולה כנראה כי יש קשר בין גודל הקולומבריום לגודל החווה או היישוב שבקרבתו.

16
תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע
התגלו שרידי מבנה רבוע וחצרות הקשורות אליו בגבעה נמוכה סמוך ליובל של נחל באר שבע ממערב איור 2
תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע
בחצרות לא זוהו מפלסי פעילות או רצפות; מפלסי האדמה שהתגלו בגובה יסודות הקירות לא היו שונים מיתר מפלסי האדמה שנחפרו בשטח
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
בחפירה נערך חתך בקיר המזרחי מהשניים
נפתחו שלושה שטחי חפירה C—A; איור 1 והתגלו מבנה שקשורות אליו חצרות וקולומבריום משלהי התקופה הביזנטית וקיר שדה משלהי התקופה העות'מאנית קיר זה נבנה מאבני שדה קטנות שהונחו בערמה מוארכת 3 מ' אורך, 0
הקירות העבים של המבנה נבנו מיסוד של טיח-בוץ ומעליו נדבך אבנים בנייתן של ארבע החצרות הצמודות למבנה אינה אופיינית למכלאות, ויחד עם שובך היונים הסמוך אפשר להניח שהן שימשו למטרה חקלאית

הקיר המזרחי של המבנה W10005 נבנה מאבני קירטון מהוקצעות, בולבוסי צור ואבני שדה קטנות וטויח בטיח-בוץ.

3
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
אבל לא זה העיקר- תצוגת הפרפרים מתופעלת ע"י מבוגרים בעלי מוגבלויות, חניכי אגודת "עמי" ששמה לה כמטרה את שילובם של אותם המבוגרים בחברה
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
מחוץ למבנה התגלו כמה שברים של טיח, ולכן נראה כי המבנה היה מטויח
תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע
בחפירת החדר והחצרות התגלו שברי כלי חרס משלהי התקופה הביזנטית, ובהם קערת LRW איור 1:4 , קערות פשוטות איור 2:4, 3 , קדרה איור 4:4 , כלי בישול איור 5:4—8 , קנקן דמוי חבית ללא צוואר איור 9:4 , קנקני שק איור 10:4, 11 , קנקני שק עם רכס בחלק התחתון של הצוואר איור 12:4 , קנקן עזה איור 13:4 ואמפורות מטיפוס יאסי אדה איור 14:4, 15