فلفل مجروش. فلفل أحمر مجروش

The product has been carefully selected fromthe best agricultural crops in the world wherecleaning and milling process in a cleanenvironment according to the lateststandards and quality

.

17
فلفل احمر مجروش فرشلي 340جرام
فلفل احمر مجروش فرشلي 340جرام
فلفل احمر مجروش فرشلي 340جرام

.

27
فلفل احمر مجروش فرشلى 2.75 أونصه .
فلفل احمر مجروش فرشلي 340جرام
فلفل أحمر مجروش