מוצאי כיפור. מוצאי יום כיפור

עוד רמז נמצא בספרים שביום זה ישראל רוצים להידמות ל לכן הם לובשים בגדי לבן ראו גם , מאורות הדף היומי, כ"ו אב תשס"ו
הקריאה בהפטרה היא העוסק בעניין התשובה ולפיכך קוראים אותו כהפטרה רבי העיד שהקראים בירושלים בשנת לא קיימו את יום כיפור

יש אומרים שזאת גם הסיבה שבתפילת המנחה ביום הכיפורים קוראים בתורה את שב"פרשת אחרי מות", המגדירה עם מי אסור להתחתן.

הבדלה במוצאי שבת , מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים
במרכז הגלויה שיר "מוצאי יום כיפור" מאת המשורר והסופר היידי שלמה באומגארטן
סדר מוצאי יום הכיפורים
ביציאתו משם מתפלל הכהן קצרה על עם ישראל
יום הכיפורים
מימין לדמות הברכה "לשנה טובה תכתבו" בעברית, ומשמאלה הברכה A HAPPY NEW YEAR באנגלית
בערב יום כיפור תתקיים הדלקת נרות בשעה 17:55 תחילת הצום , תפילת כל נדרי ומעריב בשעה 18:00, ביום כיפור בשעה 8:00 בבוקר תתקיים תפילת שחרית, בשעה 10:30 יזכור ובשעה 11:00 מוסף לאחר קביעת הרמדאן כחודש צום חובה, מוחמד לא ביטל את עשוראא אלא השאירו כאחד הימים הקדושים, שיכול המאמין לצום בו, ומוסלמים רבים מקפידים לצום בו עד היום
ולא נמצא מי שאמר שלא לחוש לדעת רבנו תם, ואם איזה גאון כתב להמליץ על מי שמיקל, זו אינה הוראה לחקות בה את המקילים" גם ההבדלה נאמרת בקיטל וכובע והטלית על הכתפיים

ייתכן שמקורו של המנהג הוא בבגדי הלבן של , המיוחדים לעבודת יום הכיפורים.

מוצאי יום הכיפורים
השיר מתאר את המתרחש בבית הכנסת במוצאי יום הכיפורים מנקודת מבטו של נער צעיר
מוצאי יום כיפור
בשנים שהרבי היה אוכל את סעודות החגים ב, עד שנת , היה מקדש את הלבנה לאחר סעודת יום טוב של מוצאי יום הכיפורים
מיום ששי ועד מוצאי הצום: כל הלכות ט’ באב שחל במוצאי שבת
לפני השקיעה, אפשר לאכול הכל, כולל בשר ומעדנים, שתיית יין וכל טוב