ארנה גרופ. ארנה גרופ

מאקפל תירכש על ידי וובר, בתמורה לסך יתרת ההלוואה שהועמדה בשעתו לחברה התעשייתית על ידי בנק זר כולל הריבית הצבורה בסוף השבוע האחרון, הודיעה ארנה סטאר כי צחי נחמיאס מגה אור החזקות , הודיע לבעלת השליטה בחברה המוכרת , כי הוא אינו חוזר בו מהודעת ביטול העסקה
איש העסקים צחי אבו, מאנשי העסקים הבכירים והנזילים באשדוד, השלים השבוע רכישת 61 ההסכם בין הצדדים נחתם ביום שני בשעות אחר הצהריים והרוכשת היא חברת האחזקות הפרטית אבו יחיאל חברה לבנין בע"מ, בשליטת צחי אבו

ר , למוכרת על הסכמתה להשלמת העסקה, לפי תנאי ההסכם ובתוך 7 ימים".

30
ארנה גרופ
בכך אומץ פתרון מוסכם, לגבי שאלת שוויה הריאלי של מאקפל
מיוחד: צחי אבו רכש שליטה בארנה ב
המדובר בעסקה זהה לרכישת מניות השליטה בארנה גרופ כ-62% , במסגרת הסכם מדצמבר 2019 ובמחיר של 135 מיליון דולר ארה"ב, 5 מיליון דולר יותר מעסקת צחי אבו הנוכחית
ארנה גרופ
סטאר סנטר אשדוד ארנה גרופ היא בעלת המרכז המסחרי הגדול סטאר סנטר אשדוד והקניון הגדול בנהריה
צחי נגד צחי בתוך כך, מתפתח קרב חזיתי על עסקת ארנה סטאר, בין צחי נחמיאס לצחי אבו לא היה ברור מי עומד מאחוריו ומה יעדיו"
המבנה שהוקם בעלות של כ-130 מיליון דולר נומינלי חברת מרכזי שליטה , מניב בשנים האחרונות NOI של מיליוני דולר בודדים בשנה, כולל שטחי החניון והמסעדות החיצוניות בשיחות ובראיונות עימו אמר וובר לא אחת: "מי שאינו בן של גנרל או מקורב לצלחת, לא יכול לקבל אשראי משמעותי בישראל

החברה המוכרת ASTC לא התמהמה והודיעה מיד, כי נתנה למגה אור החזקות הודעת ביטול מוחלטת לגבי ההסכם מ-15 בדצמבר 2019.

6
ארנה גרופ
המוכרת היא חברת האחזקות הזרה ASTC בשליטת איש העסקים השוויצי מרכוס וובר ושותפיו
ארנה גרופ
את העסקה הנוכחית, כך נודע, מבצע אבו בהון עצמי מלא 100% , ללא מימון בנקאי וללא שותפים חיצוניים שביקשו להצטרף לעסקה
מיוחד: צחי אבו רכש שליטה בארנה ב
זינוק של מאות אחוזים במניה בעקבות ידיעות בשוק ההון על היערכות לעסקה, המריאה מניית ארנה גרופ במאות אחוזים והגיעה לשווי של כ-232 מיליון שקל — פי 3 לערך מהשווי בו רכש צחי אבו את החברה