סידור תהילת ה. סידור תהילת ה'

כל עת החלוקה הקהל שר ניגונים, ואדמו"ר שליט"א רמז בידו הק' להגברת השירה ולפני ה"רוממו גו'" נשמט בטעות על ידי "הבחור הזעצער" הפסוק ד"רוממו" הא' — "רוממו ה' אלוקינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא", כפי שנדפס בכו"כ סידורים
בין הדברים אמר הרבי שבאם המכתב המצורף נשמט מהסידור - ניתן לבוא לה"מזכירות" ולקבל מכתב אחר על מנת להדביק באותה תקופה הודפס על ידי קה"ת בארץ הקודש סידור עם סדר חדש של ניקוד, אבל לאחר שהתברר שהרבי לא מעוניין בפועל ממש לשנות, חזרו להדפיס באופן הישן

.

19
סידור תהילת ה'
הרבה הורים הביאו את ילדיהם מביתם
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
לגבי פרשיות המועדים, הצילום שלהם בא ממחזורים ישנים, שהיו בעליות הגג של הבניין בו מצוייה כיום ישיבת 'חובבי תורה', ושם היו לומדים תלמידי ה'קבוצה' במשך שנים רבות
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
ולפלא שדוקא בסידורים שהייתה בהם הגהה חזקה, ובצירוף הגהות וסימנים, מצינו טעות
מתחת למזמור כ' שאומרים קודם "ובא לציון", נוספה ההערה "וכן אין אומרים אבינו מלכנו הארוך" והודיעה תורתנו תורת אמת אשר קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו
מסיבה זו תוקנו בסידור טעויות רבות בהוצאות הבאות חלק מהתיקונים כוללים תיקונים קלים כמו הוספת נקודות ופסיקים

סידר רינת ישראל הוא סידור תפילה שיצא לאור לראשונה בשנת , בהוצאת מורשת, בעריכת ד"ר שלמה טל.

4
סידור תהילת ה'
שער סידור תהלת השם בהוצאה משנת תשל"ח סידור תהילת השם הינו פורמט של סידור בנוסח ה, כפי שערך והוא צילום מסידור "סדר העבודה", הוצאת , עם תיקונים והוספות מ, בסידור זה נוהגים חסידי חב"ד להתפלל
סידור תהילת ה'
לצידו של הרבי, הכין את הסידור לדפוס המזכיר הרב ניסן מינדל
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
מכיוון שב לא נמצאות התפילות כסדרן, יזם הרבי הוצאת סידור מסודר שלא יהיה בו צורך לדפדף הלוך ושוב
חלק מהם הם הערות שונות על שינויי נוסח, לדוגמא - ב'יהי רצון' שאחר אמירת מוסיף הרבי כי על פי נוסח הסידור בתפילת , צריכים להיות מספר שינויים ותיקונים רשימת התיקונים הודפסה בתשורה מחתונה לבנו של הרב זילברשטרום
הרבי עורר מדוע לא שמים לב שיש פסוק חסר בסדר התפילה, והורה ברבים שמעתה ואילך יאמרו את ב' הפסוקים, וכן שיכניסו את התיקון לסידור לקראת ההדפסה הורכבה רשימה של שינויים נדרשים, שהועברה להכרעת רבנים ומומחים, והענינים שנשארו בספק הועברו להכרעת הרבי

בהתוועדות תשמ"ב אמר הרבי, שאף שיש לבאר את הסדר העכשווי על פי הקבלה, אך בסידור צריך להיות על דרך הפשט.

15
סידור תהילת ה'
הרבי ביקש להוציא לאור את רשימת התיקונים בהוצאה זו בחוברת נפרדת, עבור המשתמשים בסידורים הישנים
סידור תהילת ה'
וגם הוסיף בקשר להוראה זו: מהנכון ביותר שבכיתות המתאימות יוסיפו המורים בעל-פה ביאור בתוכן המכתב והענין בכלל ויסיימו במסקנא על-דבר הוספה בהתמדה וכו' וכו'
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
על התניא בעמוד האחורי ועל הסידור בעמוד הראשון