מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. קיצור שולחן ערוך א

אמר ר' אלכסנדרי: בשר ודם, מפקידין בידו חדשים, ושוהין אצלו, והוא מחזירן בלויים וישנים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ: תפילת "מודה אני" היא תפילה מאוחרת, שאינה נזכרת בתלמוד, אף לא בסידורי הגאונים וברמב"ם
איתא במסכת סנהדרין, אמר ליה אנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין, כיצד, גוף אומר, נשמה חטאת שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר, ונשמה אומרת, גוף חטא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור שיבוש רווח בפיסוק התפילה הוא חיבור המילה 'רבה' למילה 'בחמלה' הקודמת לה, במקום חיבורה למילה 'אמונתך' הבאה אחריה

היא הציעה לכל אדם, גם אם אינו נוטה להתעלף, שלאחר קומו משנתו ישב על המיטה, יספור לאט עד 12 ורק אז יקום.

17
מודה אני
It was like seeing lions clashing, with each Torah lion demonstrating great respect for the dexterity and prowess of the other
מודה אני לפניך
תדע לך שהוא כן, שהרי הפועל הזה עושה מלאכה כל היום, ונפשו יגעה עליו ושחוקה; וכשהוא ישן - הוא יגע ומשלים נפשו ונפקדת ביד הקב"ה, ולשחרית היא חוזרת לגופו בריאה חדשה
מודה אני לפניך
וכך אמר: אצלנו היהודים יש מנהג עתיק, בן אלפי שנים, לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים
וגם למתים הוא נוטה חסד: מקיים אמונתו — הבטחתו — לישני עפר He learned Torah at the highest level, yet made it accessible to the masses
When the author remarked to my father that it should be his sefer, my father humbly retorted עיצוב אתר, בנייה ותכנות: דיוור אלקטרוני באמצעות

My father could easily have used his illness as an excuse for less davening, learning or physical exercise.

25
מילים לשיר מודה אני לפניך
בנוהג שבעולם, אדם מפקידין אצלו פקדונות, הוא מחליף של זה בזה ואת של זה בזה, לפי שאין מכירין
מודה אני לפניך
Most of the kindness that we inherited is from my mother, who dedicated herself to helping people in need
מודה אני
היא הציעה לכל אדם, גם אם אינו נוטה להתעלף, שלאחר קומו משנתו ישב על המיטה, יספור לאט עד 12 ורק אז יקום
His davening and his learning were sights to behold, because the shechina spirit of G-d that accompanied those heavenly activities was palpable וכן אם היה צריך ללכת לעבודת המלך, היה קם בזריזות ולא היה מתרשל, פן יעלילו עליו, או כדי למצוא חן בעיני המלך
Most times, I thought that he really knew the answer I tried to be careful to enunciate every word and to concentrate on its meaning

Because, I carry with me the image of someone who did just that.

19
Rezos en Audio
שואל אותו שוב כ"ק אאמו"ר הרה"ק: מדוע אתה עושה כך? The only honor he expected was Kavod shamayim Honor for The One Above
מודה אני לפניך
שהחזרת בי נשמתי, וכאן כוללת הברכה את סדר השתלשלות העולמות מעילא לתתא ומתתא לעילא, כי החזרת הנשמה בקרבו, אינה סובבת רק על ציר הזמן הנמשך והולך בין לילה לבוקר, או בין שינה ליקיצה, אלא סובבת גם על גלגול הנשמה, שנאמר, שהחזרת בי נשמתי, בגלגול הזה
מילים לשיר מודה אני לפניך
During shiva, people treated us to many of these creative metaphors that made a sugya learned with my father animated and memorable, even years or decades later