פורטל השופטים. התפטרות מחמת מצב בריאותי והצגת אישור רפואי בדיעבד

כמו כן, העובד נדרש להוכיח בפני בית הדין לעבודה כי מצבו הבריאותי מאיין את יכולתו לעסוק בתפקידו לדידם, נוצר שבר כתוצאה מהתפרקות החברה השבטית, נוצר על כן צורך להגיב להצדיק או לשלול את כינונו של מוסד המלוכה, ולכן, חובר הסבר בדמות תיאור התקופה שלפני המלוכה
ה' נענה לפנייתן וקובע שגם נשים יוכלו לנחול נחלה, אם אביהן מת בלא בנים אני חושב שזה מצב לא תקין מה

משה מנסה להתחמק ומעלה טענות רבות.

5
שופטים ט: משל יותם
התוכנית, המבוססת על "The Voice of Holland" ה, שודרה לראשונה בערוץ ב-26 באפריל 2011
התפטרות מחמת מצב בריאותי והצגת אישור רפואי בדיעבד
אלוהים מתגלה לעם ומבקש להכות את העם כולו במגפת ולהשמיד אותו
The Voice (ארצות הברית)
השם נובע מהשופטים - מנהיגי העם בעת ההיא, עליהם נסב חלקו העיקרי של ספר שופטים
יעקב מקבל בהתרגשות גדולה את הבשורה ויוצא לדרך למצרים כנראה, היה האיום הפלישתי אחד הגורמים העיקריים לבקשת העם למנות להם מלך - ובכך גם לבוא תקופת השופטים אל קיצה
הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מ אל המשכה של הכותרת "אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל" מעיד כי בזמן כתיבת הסיפורים כבר נוסדה המלוכה, וסופה "אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה" מעיד כי מלכים באותה תקופה זוהו עם עשיית הישר בעיני אלוהים ולא בעיני עצמם

חשוב לזכור כי גלריות אלה ותחלופות אוטומטיות מוסיפות לפורטל אך אינן מחפות על בעיות בתוכן הפורטל עצמו.

שופטים ט: משל יותם
בחלק השני, המסתיים בפרק ט"ז, מתוארת בצורה כרונולוגית ומסודרת תקופת השופטים
השבוע/כל הפרשות
לאחר מכן מסופר על מרידת בני האדם באלוהים ובניית , והעונש: פיזור בני האדם על האדמה ובלבול ה
שופטים ט: משל יותם
ה' שולח המנשכים את העם