דיווח ותשלום מס הכנסה ניכויים. העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה

לעובדים אלה יבוצעו הדיווח והתשלום באמצעות אגף התשלומים בשירות התעסוקה מתעדכן ב-1 בינואר ומפורסם באתר רשות המסים
על פי דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים אמש 15

הטופס אינו מיועד לעובדים המועסקים בישראל ומקום מושבם הוא בשטח המוחזק ע"י צה"ל או בשטח הרשות הפלשתינית.

8
מיסים ועסקים
לקוחות אשר יגישו דוחות להחזר מע"מ באחת מאפשרויות הדיווח הממוכנות מייצג מקושר, אינטרנט, ע"ג דיסקט בתחנה עד לתאריך 10
העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה
יש למלא את סיסמת הכניסה החד פעמית שנשלחה וללחוץ על כפתור "כניסה"
העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה
בשל המצב המיוחד בעורף שהוכרז בחודש מאי 2021, מועדי הדיווח למע"מ עבור חודש אפריל או עבור החודשים מרץ ואפריל נדחו לתאריך 27
הטופס אינו מיועד לדיווח על עובדים שהינם תושבי חוץ רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין
במקרה זה יינתן לבעל העסק שובר לתשלום במשרד המע"מ, ויהיה עליו לשלמו בבנק דיווח ותשלום לאחר מועד זה יחויב בקנסות והצמדה

לפרטים ניתן לפנות אל סניף הביטוח הלאומי המטפל בחשבונך.

18
המוסד לביטוח לאומי,דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]
לא ניתן לטעון שוברים ישנים שמועד דיווחם הראשון הוא מעל 4 שנים, יש להזינם מחדש, אתכם הסליחה
רשות המסים
כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל:
העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה
יודגש כי דוחות להחזר מע"מ, החייבים בהגשה במשרדי מע"מ, יש להגיש במשרדים עד ה- 16
עקב החופשה של עובדי המדינה, יהיו משרדי רשות המסים סגורים ביום ב' ערב סוכות ה- 17
במקרה זה, על בעל העסק לציין "אפס" במחזור העסקאות החוק אוסר על מתן וקבלה של שיקים פתוחים מכל סוג שהוא למוטב בלבד וסחיר

המועד החוקי לדיווח ותשלום דמי ביטוח הוא ב- 15 לחודש.

27
המוסד לביטוח לאומי,דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל [102]
מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף מע"מ ומועד תשלומו או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים חל בין ה-25
העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה
דחיית המועד נעשית מתוך מטרה להקל על הלקוחות מאחר ובחודש אוקטובר 2005 יחולו כל חגי תשרי ויהיו בו ימי עבודה ספורים בלבד
רשות המסים
סכום ההחזר יוחזר לבעל העסק בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד