מאגר הסרטים של משרד החינוך. מאגר משרד החינוך

ב החליטה לבטל את משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ולהחזיר למשרד החינוך את תחום ההשכלה הגבוהה גם ב נשמרה ההפרדה בין החינוך לבין התרבות והספורט
משרד ה הוא אחד ממשרדי ה ב את האתר מובילים גיא זומר, עמותת הצלחה והתנועה לחופש המידע

למידה באמצעות קולנוע יוצרת עניין וגורמת הנאה מרובה.

2
מאגר משרד החינוך
באפשרות זו על המורה לפתוח מרחב למידה לתלמידיו
מאגר משרד החינוך
קישור לאתר משרד חינוך-למידה דיגיטלית בבית הספר
מאגר סרטי קולנוע
השירות מאפשר צפייה במאגר של מאות סרטים באמצעות מחשבים ומקרנים הנמצאים בכיתה
בשל קליטת הרבים שהגיעו לארץ ולא הסכימו "ליישר קו" לפי הנורמות המקובלות שניסה בית הספר להנחיל להם, ובעקבות הפיכת החינוך לחינוך ממלכתי, החלו בתי הספר לעסוק פחות ב ויותר בהקניית ידע שיאפשר לתלמידיו להתמצא ב ו ברמות גבוהות המינהל למדע ולטכנולוגיה יחידה מקצועית העוסקת בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך למדעים, חינוך לטכנולוגיה וחינוך ליישומי מחשב בחינוך
כניסה בעזרת ההזדהות האחידה משרד החינוך חלק נכבד מהמאגר הזה נאסף, נתרם או נרכש בארץ ובחוץ־לארץ וכונס על־ידי ד"ר דב גביש לכדי ארכיון תצלומי האוויר של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים

כן, היה אמון על כלל הפעילות ה בישראל כגון: , , וכן על ענפי ה והעיסוק הספורטיבי בישראל.

משרד החינוך
לערך העוסק במשרד התרבות והספורט, ראו
מאגר סרטי קולנוע
המדען הראשי עוסק בעיצוב מדיניות המחקר בתחום החינוך, קביעת קריטריונים להקצאת משאבים למחקר, קביעת עדיפויות מחקר בתחומי החינוך השונים ויצירת מסגרות ונהלים מתאימים לביצוע יעיל של מחקרים והפצת ממצאיהם
משימות אורייניות מתוקשבות משרד החינוך
אלה מהווים את ליבת התפיסה החינוכית של כל תחומי העשייה של המינהל, ומהם נגזרים התכנים, העקרונות המנחים ומסגרות הפעולה כאחד בעתות שגרה וחירום