בית מרקחת דרור. דרור הבית

לעיתים ישנם זוגות ותיקים אשר שנה אחר שנה אינם מבצעים טקסי חיזור ובונים יחדיו את קִנם דרור הבית אינו נודד ממקום למקום, אך לעיתים ינדוד מרחק שלא יעלה על ספורים לשם התגוררות ו בעצים המתאימים יותר למטרה זו צפופים וסבוכים יותר
מסורת זו תועדה בין היתר ב, ב, ב, ב, ב וב וכן מצוין ב "צפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות" שבת ק"ו ע"ב

תקבולת זו רומזת על כך שהמונח "ציפור" במקרא שימש לא רק כשם קיבוצי לכלל מיני הקטנות, אלא גם כשם ייחודי לציפור הדרור.

21
דרור הבית
לדרורים זכרים יש לעיתים יותר צבע בגרון או פחות
בית מרקחת דרור
נקבות האזור בוחנות את קני הזכרים, ואם אחד מן הקִנים מוצא חן בעיני נקבה, היא מצטרפת אל הזכר בקִנו ומשלימה את בניית הקן, שבסיומה יחל תהליך הרבייה
דרור הבית
מקור המזון המסופק לגוזלים הוא ברובו מן החי — ו
פוסק על פי ההגיון שהדרור הוא עוף טהור שכן אפרוחיו מתוארים בפסוק כ"שותים היישר ממזבח ה' צבאות", בעוד בספר השורשים פוסק כי מדובר בעוף ומכנהו אירונדל"א השוו: , ומוסיף בפירושו לספר תהילים: 'ציפור דרור' — "שדרכם חופשייה לקנן ביישובי אדם ללא מורא והוא עוף קטן הקרוי פשר"א" בעונת ה מספר זכרים מנתרים בצפצופים עזים סביב נקבה אחת, רודפים אחריה ולאחר מכן בונה כל זכר , ובסיום עבודת הבנייה מכריז על כך בציוץ מתמשך
החל מתרגומו של הנוצרי שבפירושו סטה מן התרגומים הקודמים לו ועד לאנגלית של ימינו, מזוהה הדרור כ־ספַּארוֹ sparrow הקן נראה ככדור אשר בו חור המהווה כניסה לחלל הגדול של הכדור

מגיעה לאורך של 25 ס"מ, משקלה ל־33 ו קצרות עם ארבע , שלוש מהן פונות לפנים והרביעית פונה לאחור.

22
בית מרקחת דרור
ה נמשכת 15 יום, ולאחר מכן בוקעים ה המואכלים על ידי הוריהם במשותף, אך בעיקר על ידי הזכר
בית מרקחת דרור
בתקופה זו ישנם 3—4 מחזורי ייחום
בית מרקחת דרור
בספירה שנערכה ב־ נמצא שהדרור הוא השביעי בלבד בתפוצתו בישראל