סיוע בשכר דירה. סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)

קיימים ישובים קטנים ויישובים גדולים, כאשר ישובים קטנים מקנים סיוע נמוך יותר ישובים בהם ניתן סיוע בשכר דירה משרד הבינוי והשיכון מנהל רשימה של ישובים שבהם ניתן לממש את הזכאות לסיוע בשכר דירה
לכן, אוכלוסיות שאין להם בעיות מהותיות מסוגים אלו, לא יקבלו זכאות סכומי הסיוע בשכר דירה נכון ל-06

הערעור מוגש באמצעות חברות ההרשמה בצירוף מסמכים תומכים בבקשה.

22
סיוע בשכר דירה
עם זאת, סכום הסיוע אינו יכול להיות מעל 95% מגובה שכר הדירה ומי שעומד בכמה קריטריונים, יקבל סיוע בסכום הגבוה מבינהם
סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)
מי לא זכאי לסיוע בשכר דירה? חשוב לציין כי הזכאות ניתנת אוכלוסיות מוחלשות, בעקבות מצב בריאותי, משפחתי או כלכלי
סיוע בשכר דירה
תעודת הזכאות היא מסמך המאשר את הזכאות, רמת הסיוע ומגבלות שונות
הסיוע ניתן לאחר הוצאת תעודת זכאות ועמידה בקריטריונים המדינה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, מעניקה סיוע כספי מענק למי שמוגדר חסר דירה בישראל וזה שעומד בקריטריונים נוספים כגון מצב כלכלי, מקורות הכנסה, גודל המשפחה ועוד
למידע נוסף ראו ב זוגות ללא ילדים העונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון

גובה הסיוע נע בין כמה מאות שקלים בחודש לבין כמה אלפי שקלים בחודש.

סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)
הסיוע הניתן, נע בין מאות שקלים לאלפי שקלים בחודש כל עוד הזכאי בעל תעודת זכאות ועומד בתנאים שיפורטו בהמשך
סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)
בנוסף, לאחר הוצאת תעודת זכאות, יש להציג בפני חברת ההרשמה לסיוע בדיור, הסכם שכירות בתוקף וזאת שתוכלו לקבל את הסיוע
סיוע בשכר דירה
במהלך התקופה, עליכם להודיע לחברת ההרשמה אם חלו שינויים כלשהם שעשויים להשפיע על אישור הזכאות או גובה סיוע הניתן
יצירת קשר עם משרד הבינוי והשיכון מעוניינים לשאול שאלה בעניין הזכאות לקבלת סיעוד בשכר דירה? ולרבות: מכתב בקשה מפורט ומנומק, אישורי הכנסה וחשבונות בנק, אישורי רווחה ומסמכים רפואיים התעודה בתוקף עד שנה אחת 12 חודשים מיום הגשת הבקשה ויש לחדש אותה לקראת פקיעת תוקפה
הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט באמצעות הסיוע, זכאים יכולים לקבל לשכור דירה בשוק החופשי פרטי והמדינה משתתפת באופן מסויים בהוצאות שכר הדירה

אם קיבלו תעודה מארגוהים ישראל חופשית או משפחה חדשה, אפשר לחתום בפני מנהל הסניף.

19
סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)
סיוע בשכר דירה — מה זה? כדאי להציג מסמכים מעודכנים לקראת פקית התעודה על מנת לחדש אותה מבלי לאבד את הזכאות
סיוע בשכר דירה
הגשת בקשה לסיוע בשכר דירה מי שעונה על הקריטריונים לעיל ומעוניין לקבל סיוע בשכר דירה, צריך להגיש בקשה לקבלת הסיוע שלאחריה תינתן תעודת זכאות מי שעומד בקריטריונים
סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים (זכות)
הסיוע מועבר סמוך לתאריך ה-5 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי